Pressemeddelelse

19-01-2018

Lancering af SDG Accelerator – Verdensmålene skal åbne nye forretningsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Danmark og bidrage til en mere bæredygtig verden.

 

FN’s Udviklingsprogram UNDP inviterer sammen med Industriens Fond til lanceringen af det nye projekt ”SDG Accelerator”. Projektet skal bistå danske virksomheder i at anvende FN’s Verdensmål til udvikling af nye bæredygtige produkter og forretningsmodeller samt styrke medarbejderengagement omkring bæredygtighed på alle niveauer i virksomhederne.

 

Lanceringen finder sted 19. januar 2018 kl. 15:15-17.35 i FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø.

 

Verdensmålene - Sustainable Development Goals (SDG) – blev vedtaget i New York af verdens statsoverhoveder i september 2015 og skal frem til 2030 sætte verden på kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både virksomheder, mennesker og den planet, vi bor på.

 

Det anslås, at det vil kræve investeringer på op mod 5-7 billioner USD årligt frem til 2030 for at nå verdensmålene. Investeringer i den størrelsesorden vil være lig med rige forretningsmuligheder for innovative og visionære virksomheder, der formår at omsætte de 17 verdensmål til nye samarbejder på nye markeder. På den måde kan virksomheder bidrage til at indfri målene.

 

”Erhvervslivet er en vital medspiller inden for alle 17 verdensmål. Økonomisk vækst, samhandel, iværksætteri, innovation og skabelsen af anstændige arbejdspladser er opgaver, der i høj grad tager afsæt i den private sektors indsats. Det er derfor afgørende, at det bredt anerkendes, at verdensmålene ikke kan realiseres ad politisk vej alene, men at den private sektor spiller en altafgørende rolle. Danske virksomheder er langt fremme inden for eksempelvis cleantech og byudvikling, og den styrkeposition kan udnyttes endnu bedre,” siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond, der sammen med UNDP står bag det nye projekt SDG Accelerator.

 

Projektet har til formål at accelerere små og mellemstore virksomheders engagement i verdensmålene ved at skabe synlige rollemodeller og identificere nye bæredygtige forretningsmuligheder, samt aktivere og bidrage til øget medarbejderengagement.

 

”Virksomheder kan vinde nye markeder, hvis de investerer i bæredygtighed, og det er positivt, at bæredygtighed kan anvendes som et konkurrenceparameter. Virksomheder kan levere løsninger, som er både økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige, og med SDG Accelerator ønsker vi derfor at hjælpe virksomhederne med at koble forretningsstrategi til de globale udfordringer, som verdensmålene italesætter,” siger Camilla Brückner, direktør for UNDP’s Nordiske Kontor, der har til huse i Danmark.

 

SDG Accelerator drives i praksis af UNDP’s Nordiske Kontor med støtte fra Industriens Fond. Projektet implementeres i samarbejde med Deloitte Monitor, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og en række andre aktører. Hensigten med projektet er bl.a. at udvikle og teste SDG Accelerator- modellen i samarbejde med 30 små og mellemstore danske virksomheder over en periode på to år.

 

Projektets partnere inviterer til lanceringen af SDG Accelerator i FN Byen med deltagelse af blandt andre adm. direktør for Industriens Fond, Mads Lebech, Nordisk CEO forManaging Partner, Deloitte Consulting Nordic, Anders DonsMartin Søegaard, Chair UNLive Online, Jimmy Maymann, erhvervsminister Brian Mikkelsen og direktør for UNDP’s Nordiske Kontor, Camilla Brückner.

 

Til arrangementet vil den private sektors muligheder for at udvikle konkrete og innovative forretningsmodeller, der adresserer verdensmålene, blive debatteret. Lanceringseventet inkluderer også et panel, der vil diskutere de udfordringer og potentialer, som virksomheder oplever, når de arbejder med verdensmålene.

 

For tilmelding og yderligere information:

Valdemar Røjle Christensen, UNDP, telefon: 26 28 81 51 eller mail: valdemar.christensen@undp.org

Ole Østrup, Industriens Fond, telefon: 23 80 06 60 eller mail: oos@industriensfond.dk

Contact information

Stine Junge
Privatsektor og Sekretariat
stine.junge@undp.org
+45 45 33 60 02

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt