Ny UNDP rapport: En tredjedel af arbejdsstyrken i Østeuropa og Centralasien er i usikre job

12-10-2016

 

Lavere skat på beskæftigelse i den formelle sektor og øgede investeringer i professionstræning og social omsorgsvelfærd er nødvendig for at reducere ulighederne

Bruxelles, den 12. oktober, 2016 - Med 37 millioner mennesker i uformelle eller sårbare job - svarende til en tredjedel af den erhvervsaktive befolkning – er det sociale sikkerhedsnet i Østeuropa, Tyrkiet og Centralasien i stigende grad kommet i fare.

En ny rapport, der omhandler regionen, blev i dag lancereret i Bruxelles af FN’s Udviklingsprogram UNDP. Rapporten viser, at mens omkring 80 millioner mennesker har sluttet sig til middelklassen siden 2001 (ud af en samlet befolkning på 230 millioner), gør de lave varepriser og den langsomme vækst i EU og Rusland det sværere for mange mennesker at finde anstændigt arbejde eller få adgang til basale ydelser som sundhed og uddannelse.

Kvinder, migrantarbejdere, unge og etniske minoriteter, såsom romaerne, er særligt udsatte for at falde bagud. Kvinder har for eksempel 30 procent mindre chancer for at blive ansat end mænd, men udfører 2,5 gange mere ulønnet arbejde i hjemmet. Desuden er AIDS-relaterede dødsfald tredoblet i løbet af de sidste 15 år, bl.a. fordi forebyggelse og behandling ikke er nået ud til de mest marginaliserede grupper.

Mange af disse problemer afspejler den forskelsbehandling og sociale eksklusion, som ikke bliver fanget i de officielle statistikker. Tal fra Verdensbanken og Transparency International viser, at mange mennesker tror på eksistensen af et tostrenget retssystem, mens en tredjedel af de adspurgte svarer, at de har betalt bestikkelse for at få medicinsk behandling.

"Mange lande i denne region plejede at nyde relativ stor jobsikkerhed, fri og universel adgang til sociale ydelser og mindre ulighed mellem mænd og kvinder. Men med den stigende sårbarhed og sociale eksklusion, er de begyndt at afspejle samfund i andre dele af verden," siger Cihan Sultanoğlu, direktør for UNDP’s regionale kontor for Østeuropa.

Rapporten, der har titlen Progress at Risk, har endvidere fundet frem til at ca. 65 milliarder dollars forlader regionen årligt i illegale pengestrømme (på grund af forkert fakturering af udenlandske handelstransaktioner). Hvis blot en brøkdel af disse midler kunne opfanges, ville regeringerne i Østeuropa, Tyrkiet og Centralasien kunne investere store beløb i jobskabelse, udvidelse af det sociale sikkerhedsnet og mindske uligheden mellem mænd og kvinder.

Det ville også hjælpe landene med at implementere den globale dagsorden for udviklingsfinansiering som blev vedtaget i Addis Ababa sidste sommer. Den lægger vægt på øget national ressource mobilisering, bl.a. gennem bekæmpelse af illegale pengestrømme, som nøglen til at finansiere bæredygtig udvikling. Finansiering bliver set som en stor udfordring for de nationale bestræbelser på at nå de nye verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i FN sidste efterår.

"Denne rapport kommer på det helt rigtige tidspunkt. Mange lande rundt om i verden er gået i gang med at implementere verdensmålene for bæredygtige udvikling, som skal sikre, at ingen lades i stikken”, siger Sultanoğlu. "Hvis vi kan investere i de mest udsatte og sårbare grupper, vil vi øge chancerne for at nå verdensmålene i denne region inden 2030."

Rapporten opfordrer til at nedsætte de høje arbejdsskatter for at fremme formel beskæftigelse i lande hvor arbejdstagernes sociale beskyttelse og rettigheder er mere sikret. Derudover vil større aflastning til sociale omsorgsopgaver og husligt arbejde kunne forbedre uddannelse, beskæftigelse og indtjeningsmulighederne for kvinder, og derigennem fremskynde den økonomiske vækst og forbedre levevilkårene for alle.

Ydermere kan en forøgelse af de nationale skatteindtægter, opfangelse af ulovlige kapitalstrømme samt pålæggelse af højere afgifter på de økonomiske aktiviteter, der belaster miljøet, - såsom udvinding og forarbejdning af ikke-vedvarende fossile brændstoffer, - øge budgetindtægter og fremme overgang til grønnere økonomier og mere lige samfund.

Endvidere opfordrer rapporten til forbedring af de statistiske kontorers indsamling af pålidelige og uafhængige data om uligheder samt til at reagere mere effektivt på de sårbare gruppers behov. En sådan indsats vil kræve en styrkelse af den offentlig administration og embedsmandsreformer, siger forfatterne til rapporten.

Pressekontakt:

I Bruxelles, Ludmila Tiganu, Kommunikationsspecialist, Ludmila.tiganu@undp.org Tel: +32 2 213 82 96 og Nora Kushti, Kommunikationschef, nora.kushti@undp.org +355 692 090 253

I Istanbul, Nicolas Douillet, Kommunikationsspecialist, UNDP Europe and CIS Nicolas.douillet@Undp.org +90 535 9224991 +1 646 288 1200

I Geneve, Sarah Bel, Kommunikationsspecialist, sarah.bel@undp.org +41 22 917 8544

I København/Oslo, Trygve Olfarnes, Kommunikationschef for det nordiske kontor, Trygve.olfarnes@undp.org +47 9415 6028

https://goo.gl/FhBHyk
#TalkInequality  

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt