World Humanitarian Summit: Langvarige kriser behøver udviklingssvar

20-05-2016


Istanbul, den 20. maj
- Udvikling er en vigtig del af løsningen på de hidtil usete humanitære kriser som verden i øjeblikket står over for, sagde FN’s Udviklingsprogram UNDP forud for næste uges World Humanitarian Summit i Istanbul.

Topmødet bliver holdt den 23.-24. maj og er en begivenhed i ​​en række af vigtige begivenheder i år. Mødet repræsenterer en historisk mulighed for at overvinde globale udfordringer ved grundlæggende at ændre den måde, som verden håndterer kriser på.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling opfordrer det internationale samfund til ikke at ’lade nogen i stikken’. Alligevel er humanitære kriser, herunder konflikter, katastrofer og tvungen fordrivelse, mere komplekse og af længere varighed end før, og de efterlader udsatte mennesker i umenneskelige situationer uden fremtidsudsigter.

UNDP’s chef Helen Clark siger, at investering i udvikling er afgørende for at afværge eller mindske virkningerne af katastrofer, konflikter og andre årsager til humanitære kriser.

"Vi må alle kraftigt forsvare de humanitære principper og de humanitære organisationer, der gør et meget nødvendigt arbejde, idet de redder liv og beskytter sårbare samfund" siger Helen Clark.

"Sideløbende med det humanitære arbejde, er det også afgørende, at vi støtter den udviklingsfase som følger efter det humanitære arbejde. Det handler om at bygge modstandsdygtige samfund, der kan modstå langvarige kriser, og det hander om de mere langsigtede indsatser, som vil reducere nødvendigheden af humanitær nødhjælp i fremtiden.”

"Som humanitære, udviklings- og fredsskabende aktører må vi arbejde på komplementær vis, så vi gavner så mange mennesker som muligt, snarere end i siloer, eller i konkurrence med hinanden."

Formildende humanitære kriser er afgørende for at nå verdensmålene, som er en modig og ambitiøs dagsorden om at udrydde fattigdom og tackle verdens mest presserende udfordringer inden 2030.

UNDP bringer en række forpligtelser til bordet ved World Humanitarian Summit, herunder:

  • UNDP er med til at lancere ​​Global Preparedness Partnership (et globalt beredskabs partnerskab), der hjælper lokalsamfund i de mest sårbare lande samt afbøder virkningerne af kriser;
  • Lanceringen af Connecting Business Initaitive, der skal kombinere den private sektor med humanitære og udviklingsmæssige ressourcer så den private sektor i højere grad kan deltage i det afgørende arbejde med katastrofeforebyggelse, beredskab, indsats og genopbygning;
  • Investering i at udbygge beredskabet til forebyggelse af krise i skrøbelige områder; og
  • Tættere samarbejde med FN-partnere om fælles overvågning og analyse af risiko for kriser, og fælles planlægning og fleksibel finansiering til at reagere på disse risici.
Kontaktoplysninger


Nicolas Douillet

nicolas.douillet@undp.org  
+90 535 922 4991

 

UNDP samarbejder med mennesker på alle niveauer i samfundet til at hjælpe med at opbygge stater, der kan modstå krisen, og drive og opretholde den form for vækst, som forbedrer livskvaliteten for alle. På jorden i omkring 170 lande og områder, tilbyder vi globalt perspektiv og lokal indsigt til at styrke menneskers liv og opbygge modstandsdygtige nationer. www.undp.org to add contact info

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt