Dansk støtte til UNDP-projekt i Irak

05-01-2016

Oprydning i den nordirakiske by Tikrit. Foto: UNDP Irak

Danmark har underskrevet en bidragsaftale med UNDP på 22,8 millioner kroner. Pengene går til inkluderende og ansvarlig regeringsførelse, reformer i sikkerhedssektoren og stabiliseringsprojekter i Irak.

Det danske bidrag er øremærket tre projekter: 1) Strengthening Participatory and Accountable Governance, 2) “Support to Security Sector Reform Phase II, og 3) Funding Facility for Immediate Stabilization. Alle tre initiativer er en del af UNDP’s støtte til den irakiske regering og dens indsats for at bygge et mere sikkert, velstående og demokratisk Irak.

Den danske udenrigsminister Kristian Jensen udtalte i forbindelse med underskrivelsen: "Jeg er meget glad for at kunne annoncere dette bidrag. Sammen med UNDP er vores mål at støtte Iraks regering i en tid hvor den står overfor mange udfordringer, herunder truslen fra Da'esh (Islamisk stat, red.). Det er afgørende at stabilisere Irak for at give fordrevne mennesker mulighed for at vende tilbage til deres hjem. Det danske bidrag fremmer en sammenhængende indsats med fokus på at stabilisere nyligt befriede områder og styrke samfundsdeltagelse af alle etniske og religiøse mindretal på alle niveauer. Danmarks bidrag til stabilisering er en vigtig del af den bredere danske indsats for fred og stabilitet i Irak og i regionen.”

UNDP’s landechef for Irak, Sultan Hajiyev, sagde: "Generøse bidrag som dette hjælper med at opretholde vigtige aktiviteter, der hjælper Irak i sin overgang ud af krisen og henimod en stabil, velfungerende demokratisk stat. Vi takker Danmark for støtten og partnerskabet i vores bestræbelser på at skabe fremskridt for det irakiske folk."

Stabilitet, god regeringsførelse og sikkerhed

UNDP’s ”Funding Facility for Immediate Stabilization” (FFIS) understøtter stabiliseringsprioriteter, som er identificeret af lokale myndigheder i områder, der er befriet fra Islamisk stat. FFIS finansierer centrale offentlige infrastruktur såsom sundhedsklinikker, politistationer, vandværk, elnet, offentlige bygninger og adgang til veje. Kortsigtet beskæftigelse tilbydes til lokale og tilbagevendende familier, og mindre tilskud ydes til erhvervslivet for at kickstarte de lokale økonomier. En særlig del af FFIS leverer mikrokreditter til lokale civilsamfundsorganisationer, som arbejder for forsoning.

Projektet “Strengthening Participatory and Accountable Governance”skal sikre, at civilsamfundet og religiøse og etniske mindretal, både på nationalt plan og i udvalgte provinser, effektivt bliver inddraget i lovgivnings- og monitoreringsprocesser. Et andet mål med projektet er at øge de folkevalgte’s offentlige ansvarlighed og gøre dem bedre til at lytte til borgernes behov og ønsker, særligt blandt udsatte grupper i befolkningen.

“Support to Security Sector Reform Phase II” er et initiativ i samarbejde med “Office of National Security Advisor” (ONSA). Projektet forsøger at øge effektiviteten og ansvarligheden i den irakiske sikkerhedssektor. Andre mål omfatter etablering af koordineringsmekanismer, styrkelse af monitoreringskapaciteten af parlamentets sikkerheds- og forsvarsudvalg, stærkere samarbejde med civilsamfundet samt opbygning af civilsamfundets kapacitet i forhold til reformering af sikkerhedssektoren.

 

 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt