UNDP vil forhindre voldelig ekstremisme i Afrika

23-11-2015

New York – UNDP’s regionale kontor for Afrika har lanceret et udviklingsinitiativ, som skal støtte de afrikanske lande i at forebygge og reagere på væksten i ​​voldelig ekstremisme.

"Vi må konfrontere de problemer, som trækker mange afrikanske unge i kaos og ødelæggelse og væk fra produktive liv ", sagde Abdoulaye Mar Dieye, UNDP’s Afrika direktør til lanceringsarrangementet for det nye intiativ.

"Risikoen som vi står overfor, er ikke bare et dramatisk opbremsning af den seneste tids udviklingsfremskridt i Afrika, men også en stopklods for udviklingsperspektiverne i de kommende årtier".

Voldelig ekstremisme har haft både sociale og økonomiske ødelæggende konsekvenser på tværs af kontinentet. Grupper som Boko Haram i Nigeria og Al Shabaab i Somalia har tvunget tusindvis af mennesker fra deres hjem, og skabt en stigende ustabilitet i regionen.

Beregninger viser, at siden 2011 er mere end 21.000 mennesker blevet dræbt i løbet af 4000 terrorangreb i Afrika. Eksempelvis har angreb fra ​​Boko Haram tvunget 1.2 millioner mennesker på flugt i deres eget land og tvunget flere end 200.000 nigerianere til at søge mod Cameroun, Tchad og Niger.

I Kenya har Al Shabaabs aktiviteter resulteret i en anslået 25 procent nedgang i turistsektoren, som er en vigtig kilde for landets beskæftigelse og indkomst.

"Intet land er en ø og voldelig ekstremisme kender ingen grænser. Det er afgørende for lande til at arbejde sammen for at forebygge og reagere på voldelig ekstremisme”, fortalte den svenske ambassadør og faste repræsentant for Sverige i FN, Olof Skoog.

Intiativet varer fire år og har et budget på ca. 320 millioner kroner. Formålet er at tage fat på de grundlæggende årsager til voldelig ekstremisme og fremlægge tiltag på tværs af forskellige typer af lande – de lande der er direkte berørt af voldelig ekstremisme såsom Kenya, Mali og Nigeria; og de nationer, som lider af afledte effekter, eksempelvis Cameroun og Tchad; og dem der kan være i fare.

Programmet vil arbejde med de regionale og nationale institutioner, herunder regeringer, politi og det juridiske system. Derudover inddrages også religiøse institutioner samt lokalsamfund for at opbygge tillid og identificere tidlige advarselstegn på radikalisering voldelig ekstremisme. I sidste ende skal programmet udforme passende tiltag til udfordringen.

Sammen med partnere vil programmet også støtte frakoblingen af medlemmer i voldelige ekstremistiske grupper og deres reintegration i samfundet. Det gøres blandt andet gennem rehabiliteringscentre.

Forskning viser, at i den afrikanske kontekst er socioøkonomiske faktorer med til at drive de unge i retning af voldelig radikalisering. Det regionale initiav har til formål at samarbejde med den private sektor og andre partnere for at give de unge færdigheder, uddannelse og levemuligheder. Det gælder især i marginaliserede områder.

Arbejdet mod radikalisering understøttes af kapacitetsopbygning af regionale institutioner og samarbejde for at håndtere grænseoverskridende voldelig ekstremisme.

For at sikre at regional og national politik og programmer bliver opdateret med de seneste analyser og data, giver UNDP et årligt tilskud på 700.000 kroner for at opfordre universiteter og tænketanke til at gennemføre forskning og analyser på dette område.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt