Verdens ledere er nået til enighed om ny bæredygtig udviklingsdagsorden

02-08-2015

Foto: United Nations

New York - FN’s 193 medlemsstater nåede i dag til enighed om slutdokumentet, der udgør den nye dagsorden for bæredygtig udvikling. Dokumentet skal endelig vedtages af verdens ledere på topmødet ”Sustainable Development Summit” i New York. Det sker mellem den 25 og 27 september i år.

Landene er blevet enige om en ambitiøs dagsorden, som indeholder 17 nye mål for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Målet er blandt andet at udrydde fattigdom, fremme velstand, menneskers trivsel og samtidig beskytte miljøet. Den internationale konsensus er afslutningen på en forhandlingsproces, der har strakt sig over to år, og som har inddraget civilsamfundet på et uset højt niveau. 

FN's Generalsekretær, Ban Ki-moon, var tilfredshed med aftalen som "omfatter en universel, transformativ og integreret dagsorden, som varsler et historisk vendepunkt for vores verden”, ifølge generalsekretæren.

"Dette er folkets dagsorden, en handlingsplan for at slutte fattigdom i alle dens dimensioner, permanent, overalt og lader ingen tilbage. Planen forsøger at sikre fred, velstand og danne partnerskaber med mennesker og planeten i centrum. De integrerede, indbyrdes forbundne og uadskillelige 17 bæredygtige udviklingsmål er folkets mål og demonstrerer skalaen, universaliteten og ambitionerne for denne nye dagsorden", tilføjede han.

Ban Ki-Moon udtalte at topmødet i september, hvor den nye dagsorden vil blive vedtaget, "vil udstikke en ny æra af bæredygtig udvikling, hvor fattigdom vil blive udryddet, velstand deles og de centrale drivkræfter for klimaændringer håndteres."

Han understregede, at FN-systemet er parat til at støtte gennemførelsen af den nye dagsorden, som bygger videre på det vellykkede resultat af den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering i Addis Abeba, Etiopien. Ban Ki-Moon understregede også, at det vil bidrage til at opnå en afgørende aftale til COP21 i Paris til december.

Læs mere om konferencen vedrørende udviklingsfinansiering i Addis Abeba.

Helen Clark, UNDP's administrator, var enig.

"Denne aftale markerer en vigtig milepæl i at sætte vores verden på en inklusiv og bæredygtig kurs. Hvis vi alle arbejder sammen, har vi en chance for at møde borgernes ønsker om fred, velstand og velvære og for at bevare vores planet", fortalte hun.

Mere end 150 af verdens ledere forventes at deltage i topmødet for bæredygtig udvikling i FN- hovedkvarteret i New York, hvor de nye bæredygtige dagsorden formelt skal vedtages i slutningen af september.

Den nye dagsorden for bæredygtig udvikling bygger videre på succesen fra 2015 Målene, som hjalp mere end 700 millioner mennesker ud af fattigdom. De otte 2015 Mål, som blev vedtaget i 2000, fokuserede på en række globale udfordringer. Det omfattede blandt andet en reduktion af fattigdom, sult, sygdom, ulighed mellem kønnene samt øget adgang til vand og sanitet inden 2015.

De nye 17 mål for bæredygtig udvikling går længere ved at tage fat på de grundlæggende årsager til fattigdom og udvikling.

Læs udkastet til den nye aftale her.

Rio + 20 og den internationale proces

På Rio + 20 konferencen i 2012 blev medlemsstaterne enige om at igangsætte en proces med at udvikle et sæt af mål for bæredygtig udvikling, som vil bygge på 2015 Målene. 2015 Målene har bevist, at klare målsætninger kan løfte millioner ud af fattigdom, forbedre trivsel og give enorme nye muligheder for et bedre liv. Det blev aftalt, at de nye mål skulle være af global karakter og universelt gældende for alle lande under hensyntagen til forskellige nationale realiteter, kapacitet og udviklingsniveau samt respekt for national politik og prioriteter.

Læs den uddybende pressemeddelsen på engelsk.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt