Afrika: inkluderende vækst kræver frigørelse af de lokale økonomiers potentiale

29-05-2015

Fremskrevet vækst i arbejdsstyrken i Afrika Syd for Sahara, Nordafrika, Kina, Indien, Europa og USA, 2010-2050.Kilde: UNDESA (2012)

Kontinentet bør kapitalisere på de unge og styrke handelsforbindelser mellem landdistrikter og byer, ifølge African Economic Outlook 2015

Med udsigt til en tredobling af Afrikas befolkningen inden 2050, bliver det afgørende at modernisere de lokale økonomier for at styrke kontinentets konkurrenceevne og forbedre folks levestandarder. Det er hovedkonklusionen i den netop udgivet African Economic Outlook repport 2015, som blev lanceret ved den Afrikanske Udviklingsbank årlige møde i Abidjan, Elfenbenskysten, den 25 maj 2015.

De afrikanske økonomier overgår de fleste regioner i verden på trods af den globale finanskrise. De vil vokse 4,5% i 2015 og kommer sandsynligvis op på 5% i 2016, som næsten er på samme niveau som Asiens aktuelle vækstrater. Men faldende priser på olie og råvarer, usikre globale forhold, følgerne af Ebola udbruddet i Vestafrika og politisk ustabilitet internt i landene, kan forsinke en tilbagevenden til vækstniveauer på linje med dem før 2008.

Direkte udenlandske investeringer (FDI) i Afrika forventes at komme op på 73,5 milliarder dollars i 2015, understøttet af voksende ’greenfield’ investeringer fra Kina, som fortsat er en af Afrikas største handelspartner, kun overgået af EU. Rapporten viser også en stigning i investeringer mellem de Afrikanske lande og en stigning i Afrikanske udenlandske investeringer. Sydafrikanske virksomheder er de ledende investorer på kontinentet.

”De afrikanske lande har udvist betydelig modstandsdygtighed trods den globaløkonomiske nedgang. For at sikre fremtidig bæredygtig og transformerende vækst kræver det, at det økonomiske udbytte bliver mere ligelige fordelt blandt befolkningen, og at regeringerne fortsat stræber efter at føre en politik, der fremmer økonomisk stabilitet,” sagde Steve Kayizzi-Mugerwa, Cheføkonom og vicepræsident for den Afrikanske Udviklingsbank.

De menneskelige udviklingstal i Afrika er steget siden 2000. 17 ud af 52 lande har opnået middel- eller høje niveauer af udvikling. Men regionens fattigdomsrater er fortsat genstridigt høje, mens fremskridt indenfor sundhed, uddannelse og indkomst er ujævnt fordelt. Der er store uligheder mellem og indenfor lande, og mellem mænd og kvinder. Lav produktivitet og investeringer, mangel på infrastruktur og handelsforbindelser mellem landdistrikter og byer, samt for få jobs udenfor landbrugssektoren holder den økonomiske vækst og udvikling tilbage i mange områder.

Kontinentets demografiske tilvækst forværrer disse udfordringer. Inden 2050 vil befolkningstilvæksten stige drastisk i både byer og landistrikter i Afrika, med en forventet stigning på 400 millioner mennesker i landistrikterne.

Rapporten oplyser for eksempel, at 370 millioner unge i løbet af de næste 15 år, vil melde sig på arbejdsmarkedet i Afrika Syd for Sahara. Der vil derfor være behov for at skabe mange flere jobs. Derudover vil befolkningstilvæksten i kombination med klimaforandringerne øge presset på naturressourcer som mad, vand og landbrugsjord.

Ifølge rapporten har tidligere forsøg på at fremme regional udvikling, gennem territorial forvaltning, udvikling af infrastruktur og decentralisering været usammenhængende og haft begrænset effekt.

”Den afrikanske økonomi vil kunne drage fordel af at mobilisere det store og  uopfyldte potentiale i de forskellige regioner. Hvis mennesker og steder sættes centralt i de politiske beslutningsprocesser, kan det forbedre Afrikas konkurrenceevne og afrikanernes velfærd,” sagde Mario Pezzini, Direktør for OECD Udviklingscenter.

For at transformere økonomierne, er det nødvendigt at fremme produktion, udvikle tjenesteydelser, lave strategier for grøn vækst eller modernisere landbrugssektoren.

Derudover kræver bekæmpelse af geografiske uligheder nye tværgående tiltag med fokus på større spredning af økonomien indenfor flere sektorer, bedre kobling mellem land og by, og fremme af værdikæder og handelsforbindelser. Der er også behov for frigørelse af indenlandsk finansiering, udvikling af transport og kommunikation, samt investering i basale sociale serviceydelser.

”Inkluderende og bæredygtig vækst er et af hovedelementerne i Afrikas udviklingsdagsorden post-2015 for økonomisk og social transformation,” sagde Abdoulaye Mar Dieye, Direktør for FN’s Udviklingsprograms regionale kontor for Afrika. ”Vi skal investere i at opbygge økonomiske muligheder også på lokalt plan. Og vi skal investerer i unge kvinder og mænd, som vil kunne bidrage til at skabe fremtidens Afrika.”

Rapporten opfordrer til at styrke kompetencer og uddannelse, til at fremme inddragelse af alle samfundsgrupper gennem  målrettede sociale beskyttelsesforanstaltninger, og til universel adgang til bæredygtig energi og teknologi.

Om rapporten:
Rapporten; African Economic Outlook udgives årligt af den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), OECD Udviklingscenter og FN’s Udviklingsprogram (UNDP).

Hele rapporten, statistik og de landespecifikke noter for 54 lande findes på www.africaneconomicoutlook.org. For mere information om den Afrikanske Udviklingsbanks 2015 årlige møder se: www.afdb.org/am. Eller følg med på de officielle hashtags på Twitter: #AfDBAM2015 og #AEO2015.

Kontaktinformation

- Den Afrikanske Udviklingsbank: Olivia Ndong Obiang, o.ndong-obiang@afdb.org; T. +225 01 56 05 05+225 01 56 05 05 (Abidjan) or Joyce Mulama, j.mulama@afdb.org; T. +225 46 10 24 49+225 46 10 24 49 (Abidjan)
- OECD Udviklingscenter: Bochra Kriout, Bochra.Kriout@oecd.org; T: +33 (0) 6 26 74 04 03+33 (0) 6 26 74 04 03 (Paris/Abidjan)
- FN’s Udviklingsprogram (UNDP): Nicolas Douillet, Nicolas.Douillet@undp.org, T. +1 (212) 906-5937+1 (212) 906-5937 (New York) and Youssouf Diarra, Youssouf.Diarra@undp.org; T. +225 08 92 48 51+225 08 92 48 51 (Abidjan)

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt