Innovation som drivkraft for bæredygtig udvikling: UNDP’s dansk-støttet Innovations Facilitet udgiver første årsrapport

20-05-2015

I Tonga udforsker deltagerne i en ”fremsyns-workshop” støttet af UNDP’s Innovations Facilitet, alternative fremtider med fokus på klimaforandringer.

New York – den 19. maj 2015 offentliggjorde UNDP’s såkaldte ’Innovation Facility’ sin årsrapport for 2014. Rapporten viser hvorfor innovation bliver mere og mere vigtigt for international udvikling og dermed også for UNDP. Den beskriver UNDP’s tilgang til innovation, understeger praksis for innovationer og sætter fokus på alle 49 initiativer i 54 lande, som Innovations Faciliteten har støttet gennem det sidste år.

I 2014 lancerede UNDP sin nye Innovations Facilitet, hvis formål er at støtte og fremme innovative løsninger på de stadig mere komplekse udviklingsproblemer. Innovations Faciliteten blev muliggjort af et generøst bidrag fra Danmark og gennem UNDP’s kernebidrag.

UNDP har investeret i at fremme innovation, sagde UNDP’s chef Helen Clark, “…for at bryde med status quo, tilskynde til forandring for at styrke effektiviteten, og for at identificere nye og bedre måder at gøre tingene på.” Med mere end 50 års erfaring indenfor innovative løsninger for udvikling, begyndte UNDP i 2013 strategisk at udforske innovation under mottoet ”innovation skabes gennem praksis”. UNDP vil accelerere denne proces gennem Innovations Faciliteten.
 
Innovation for udvikling fremmer kalkuleret risikovillighed.
UNDP’s Innovations Facilitet har finansieret problemløsninger i udfordrende kontekster – fra Ebolakrisen i Vestafrika, til nye måder at inddrage borgere og deringennem skabe mere lydhøre regeringer i Bangladesh, Maldiverne og Papua Ny Guinea. Over 60% af de lande, der har fået støtte gennem Innovations Faciliteten er udviklingslande eller kriseramte lande – fra små ø-stater i udvikling (SIDS) til områder, der står på dagsordenen i FN’s Sikkerhedsråd.

I sin tale om innovative tilgange til design og implementering af programmer sagde Helen Clark, ”Udviklingsproblemer i dag er komplekse og indbyrdes forbundet. Vi lever i en verden præget af ustabilitet, usikkerhed og uforudsigelighed… det kræver innovative tilgange til udvikling, som udnytter hele spektret af nye teknologier og medier for at forbedre serviceydelser og inddrage borgerne.”

Årsrapporten for 2014 beskriver også de vigtigste erfaringer, som Innovations Faciliteten har gjort sig, og som programmer for 2015 vil bygge videre på. Blandt de erfaringer, man har gjort sig er bl.a. at sikre, at nye initiativer indtænker fra begyndelsen, hvordan det senere vil kunne udbredes; inddragelse af sårbare befolkningsgrupper, der lever i svært tilgængelige områder, i design af projekter; og normalisering af ’Åbne Innovationsudfordringer’ som en ny fælles strategi.

Innovations Facilitetens årsrapport konkluderer, at det kun er muligt for UNDP at finde nye løsninger og nå de nye verdensmål for bæredygtig menneskelig udvikling, ved at samarbejde med iværksættere og de mennesker, der er direkte berørt af udviklingsproblemerne.

Læs mere om Innovations Faciliteten på undp.org/innov og tilslut dig det store netværk af eksperter på Teamworks. Følg @UNDP_innovation og deltag i debatten #inno4dev på Twitter. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv til os på innovator.support@undp.org.

Kontaktinformation

Benjamin Kumpf
Policy Specialist, Innovation
Development Impact Group
Bureau for Policy and Programme Support

benjamin.kumpf@undp.org +1 646 781 4375

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt