UNDP er blandt Den Grønne Klimafonds første partnere

31-03-2015

New York – Bestyrelsen for Den Grønne klimafond (GCF) har godkendt UNDP som den første FN-organisation, der sammen med seks andre offentlige og private instanser, vil få adgang til fondens ressourcer til udviklingslande.

GCF’s godkendelse er et vigtigt skridt, som gør det muligt for UNDP at fortsætte sin rolle i spidsen for bæredygtig udvikling ved at begrænse, og tilpasse til klimaforandringer.

GCF er en ny fond, oprettet under FN’s Klimakonvention (UNFCCC), hvis formål er at bekæmpe akutte og alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne. Konventionens formål er at støtte udviklingslande med at bevæge sig i retning af en udvikling med lav-emission og modstandsdygtighed overfor klimaforandringer.

”Hos UNDP er vi glade for at være udpeget som en af de første af GCF’s godkendte partnere. Vi ser frem til et tæt samarbejde med udviklingslande og med Fonden omkring udarbejdelse af projekter og programmer, der vil kunne forbedre millioner af menneskers liv, og skabe større modstandsdygtighed overfor klimaforandringer”, sagde UNDP’s chef Helen Clark.

GCF vil fordele ressourcerne ligeligt mellem tilpasnings og reduktions- initiativer. Halvdelen af midlerne til tilpasning går til små udviklings ø-stater, de mindst udviklede lande og lande i Afrika, mens resten fordeles mellem andre berettigede udviklingslande.

Adgangen til GCF’s ressourcer forvaltes gennem nationale, regionale og internationale instanser, som er godkendt af Fonden.

UNDP er stolt af at være blandt de seks organisationer, der er udvalgt i denne omgang: Centre de suivi écologique (CSE) fra Senegal Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Péru (PROFONANPE); the Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP); Acumen Fund, Inc. (Acumen); Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB); og Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Klimaforandringer er et hovedprioritetsområde for UNDP. Organisationen er en af verdens største bidragsydere af støtte til bekæmpelse af klimaforandringer i udviklingslandene. UNDP støtter på  nuværende tidspunkt klimaprojekter for 1,34 milliarder dollars i over 140 lande, som er medfinancieret af 6,7 milliarder dollars.

Kontakt

dylan.lowthian@undp.org +1 646-673-6350

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt