Øget indsats for at vende udviklingen i Syrien

13-01-2014

13. januar 2014: Konflikten i Syrien har sat den menneskelige udvikling tilbage med 35 år. Mere end 50 procent af befolkningen (12,6 millioner mennesker) lever i fattigdom. 9,3 millioner mennesker har behov for humanitær hjælp og 6,5 millioner er fordrevet fra deres hjem, hvoraf 2,3 millioner af disse er flygtet fra Syrien til nabolandene. Langt de fleste af disse (80%) bor ikke i flygtningelejre, men slår sig ned i de lokale samfund og øger dermed presset på kommunale og sociale tjenesteydelser såsom sundhed, uddannelse, sanitet, boliger og den socio-økonomiske infrastruktur, og bliver på den måde en potentiel trussel mod den sociale stabilitet og fred i de pågældende lokalsamfund.

”Konflikten i Syrien kører nu på tredje år og de humanitære behov er større end nogensinde. Samtidig må vi også tænke langsigtet og styrke lokalsamfundenes modstandstandskraft og kapacitet til genopbygning” siger Yasmine Sherif, rådgiver i UNDP baseret i Amman.

FN’s Udviklingsprogram UNDP søger at afbøde konfliktens påvirkninger gennem en langsigtet udviklingstilgang. UNDP arbejder for at forbedre folks levevilkår og opbygge modstandsdygtige lokalsamfund både i Syrien og i nabolandene gennem bl.a. genetablering og styrkelse af sociale tjenesteydelser, adgang til retshjælp, midlertidig jobskabelse, faglig oplæring og støtte til mikro, små og mellemstore virksomheder samt en målrettet tvær-regional mobilisering af privatsektoraktører. Denne tilgang anderkender eksisterende ressourcer, opbygger lokal kapacitet og målretter både syriske flygtninge såvel som værtssamfundene. Derved styrkes den sociale sammenhængskraft og den langsigtede modstandsdygtighed.

Onsdag mødes en lang række udviklingspartnere til donorkonference i Kuwait. Komplementært til den humanitære bidstand, søger UNDP finansiering til sit regionale udviklingsprogram, der samlet beløber sig til 906 mio. kr. (USD 166 mio.) fordelt med USD 45 mio. til Syrien, USD 56 mio. til Libanon, USD 32 mio. til Jordan, USD 11 mio. til Irak og USD 23 mio. til Tyrkiet.

For at understøtte en effektiv koordinering og opbygning af partnerskaber mellem lokalsamfund, civilsamfund, regeringer, den private sektor og internationale organisationer, herunder FN, har UNDP etableret et tværfagligt regionalt kontor i Amman med fokus på krisen i Syrien.

 

For yderligere information:

København: Mette Fjalland, Communication Advisor – UNDP Nordic Representation Office
Tel: +45 5183 6228 email: mette.fjalland@undp.org

Amman: Yasmine Sherif, Special Adviser on Strategic Partnerships & Resource Mobilization
Regional Bureau for Arab States - UNDP
Tel: +962 6 510 0420-Ext 257 Cell: +962 79 6799 140 e-mail: yasmine.sherif@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt