For få penge til genopbygning på Filippinerne

19-12-2013

18. December 2013 – FN’s Udviklingsprogram UNDP fremlægger et treårigt budget på 390 millioner kroner til jobskabelse, kapacitetsopbygning af de lokale myndigheder og forebyggelse af nye katastrofer efter tyfonen Haiyan. Prisen er 115 millioner for det første år.

Efter tyfonen Haiyan forårsagede mere 6000 dødsfald og enorme materielle skader i den  østlige Visayas-region i Filippinerne den 8. november, har UNDP søsat et omfattende genopbygningsprogram for de berørte lokalsamfund. Med tiltrækkelig finansiering kan programmet hjælpe op mod en million mennesker, der er berørt af katastrofen. Men det kræver langsigtet donorinvesteringer.I tæt samarbejde med andre FN-organisationer og internationale organisationer iværksatte UNDP omgående jobskabende tiltag – primært oprydningsarbejde – for befolkningen i 43 af de berørte byer og nærområder i Visayas-regionen.  På længere sigt vil programmet også omfatte en diversificering af privatsektoren og bedre markedsadgang for varer produceret i kriseområderne. Indsatsen vil desuden fokusere på ”grønne” initiativer, som for eksempel vedvarende energi.

- Katastrofen giver mulighed for at genopbygge stærkere og mere bæredygtige samfund, siger Haoliang Xu, chef for UNDP’s regionalkontor for Asien og Stillehavsområdet. (Se video her)   

UNDP vil hjælpe filippinske emigranter, som bor udenfor Filippinerne, med at støtte etableringen af små og mellemstore virksomheder i de berørte områder. UNDP vil bl.a. hjælpe med at gøre det lettere at stifte partnerskaber mellem virksomheder som drives af filippinere i udlandet og nystartede virksomheder i de ramte områder.

En del af bistanden skal bruges på at øge lokalsamfundenes modstandsdygtighed overfor fremtidige naturkatastrofer og på at genopbygge de offentlige institutioner, som er blevet sat ud af kraft.

UNDP vil hjælpe med at samle eksisterende data og risikovurderinger, som på sigt vil danne grundlaget for genopbygningen. Dataene vil jævnligt blive opdateret og de lokale beredskabsplaner forbedret. Også på nationalt plan støtter UNDP kapacitetsopbygning af beredskabssystemer gennem teknisk rådgivning til myndigheder omkring landets genopbygningsplan og budgetlægning.

Filippinerne bliver ofte ramt af naturkatastrofer. Stort set hele landet ligger i høj risikozone. Landet rammes af mindst en stor naturkatastrofe hvert 10. år og mellemstore katastrofer langt oftere.

Se foto-essay om genopbygningsarbejdet her

Kontakt

Mette Fjalland, UNDP's Nordiske Kontor

mette.fjalland@undp.org / 5183 6228

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt