FN på Folkemødet - i verdens vigtigste år

17-06-2015

Foto: FN/ Nikolaj Bøjgaard

I år skal verdens ledere blive enige om de nye mål for en bæredygtig fremtid for alle. Derfor er 2015 blevet kaldt verdens vigtigste år. Men 2015 er også året, hvor FN fylder 70. Begge dele markerede FN-organisationerne i Danmark ved at invitere til debat og udstilling i FN-teltet på Folkemødet på Bornholm.

For første gang er FN-organisationerne i FN Byen i København gået sammen om at tage til Folkemøde på Bornholm for at møde danskerne og fortælle om FN’s arbejde. Over morgenmad, karrierebar, debatarrangementer og spil fortalte vi danskerne om FN’s arbejde og betydning i verden – og at hørte om, hvilke prioriteter danskerne har for verdens nye verdensmål for bæredygtig udvikling, der skal vedtages på FN’s Generalforsamling til september.

I modsætning til Millennium-målene, der udløber i år, gælder de nye mål for alle verdens lande – rige som fattige. Men er målene blot ønsketænkning, eller er de mulige at opnå? Hvad vil det kræve og hvad vil det koste? Det debatterede vi med Folketingets formand Mogens Lykketoft, der til september overtager posten som formand for FN’s 70. Generalforsamling.

Vi tale også om menneskerettigheder, om virksomheders sociale medansvar og om FN’s rolle i verden – nu og i fremtiden. FN rykker ud, når krig og katastrofe rammer lokalsamfund og sender tusindvis af mennesker på flugt – også da jordskælv for nyligt skabte kaos og massiv ødelæggelse i Nepal. Folkemødets publikum fik øjenvidneskildringer fra FN-medarbejdere, som har stået midt i katastrofeområder – og hørte om, hvordan FN koordinerer nødhjælpsindsatsen og den langsigtede genopbygning til det bedre i timerne, dagene, ugerne og månederne, efter at katastrofen har ramt.

I FN’s Karrierebar stillede chefer for FN-organisationerne i København sig op til en uformel snak om egne karriereveje, erfaringer og gode råd, samt tips og tricks til at lande et job i FN.  

FAKTA
Folkemødet fandt sted på Bornholm fra den 11.-14. juni. Det var 5. gang, Folkemødet blev afholdt med deltagelse af politiske partier, organisationer, erhvervslivet, ngo’er og FN-organisationer.

FN-organisationer på Folkemødet:

UNDP – FN’s Udviklingsprogram er FN’s største udviklingsorganisation med et bredt mandat til at fremme bæredygtig menneskelig udvikling.

UNFPA – FN’s Befolkningsfond, der arbejder for seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder.

UNOPS – FN’s operationelle projekt-organisation, som støtter implementeringen af partneres fredsskabende, humanitære og udviklingsmæssige projekter verden over.

UN Women – UN Women er FN’s globale forkæmper for ligestilling og kvinders rettigheder.

UNWFP – FN’s Fødevareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisation, som bekæmper sult globalt.

UNICEF Danmark – en af UNICEF’s i alt 35 nationale komiteer og arbejder for at udbrede kendskabet til FN’s Børnekonvention og for at samle penge ind til UNICEF’s arbejde.  

FN Forbundet, der som tværpolitisk NGO arbejder for at styrke interessen for FN og øge forståelsen for nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt