UNDP post-2015 arrangement - kom og hør Dr. Veerle Vandeweerd

05-03-2013

Bæredygtige udviklingsmål i den nye post-2015 ramme – processen, udfordringerne og den menneskelige gevinst

På Rio+20 topmødet sidste år blev det besluttet at oprette en Åben Arbejdsgruppe, der kunne definere bæredygtighedsmål til den ny udviklingsramme efter 2015. Arbejdsgruppen blev nedsat i januar i år og Danmark deltager i den 30 lande store gruppe. Det forventes, at gruppen afleverer sine anbefalinger til FN’s Generalforsamling inden september 2014. Der er stor bevågenhed omkring bæredygtighedsdagsordenen og udfordringerne lurer, men der står samtidig meget på spil for nuværende og fremtidige generationer.

Kom og hør Dr. Veerle Vandeweerd, Direktør for Miljø og Energigruppen i UNDP’s Kontor for Udviklingspolitik. Dr. Vandeweerd er også medformand - sammen med FN’s Afdeling for Økonomiske og Sociale Anliggender (UN DESA) - for den tekniske arbejdsgruppe, der understøtter arbejdet i den Åbne Arbejdsgruppe.  

Mandag den 11. marts kl. 9:00-10:00
UN House, Sweden Room 2. sal, Midtermolen 3, 2100 København Ø

Arrangementet er åbent for alle og vil foregå på engelsk.

Tilmelding via http://undp-post2015.eventbrite.com

Arrangementet er del af en post-2015 debat serie organiseret af UNDP’s Nordiske Kontor for at fremme engagement og en informeret debat om den nye udviklingsramme. For tidligere og fremtidige arrangementer se www.undp.dk/post-2015
.  

For yderligere oplysninger: Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org, Tlf. 5183-6228.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt