Kan post-2015 dagsordenen gælde for alle? - kom og hør Jan Vandemoortele

04-04-2013

Mange udviklingsudfordringer i dag er universelle. Derfor argumenterer mange mennesker for, at den næste udviklingsramme bliver formuleret så den gælder for ALLE lande og ikke – som med 2015-målene, hovedsagelig kun for udviklingslandene. 

Ungdomsarbejdsløshed, ernæring- og sundhedsspørgsmål, ligestilling og klimaændringer er ikke kun problemer som lavindkomst lande står overfor, men er også udfordringer for de hurtigt voksende økonomier og for de rige lande. Men er det overhovedet muligt at formulere globale udviklingsmål, der gælder for både rige og fattige lande? Og hvordan ville dette almengyldige princip kunne kombineres med differentierede ansvarsbyrde i den nye post-2015 udviklingsramme?

Kom og hør Jan Vandemoortele, en af hovedarkitekterne bag 2015-målene og tidligere direktør for UNDP’s Fattigdomsgruppe. Jan Vandemoortele har arbejdet for FN i mere end 30 år i forskellige embedsfunktioner hos UNDP, UNICEF and ILO. Han har en Ph.d grad i Udviklingsøkonomi og arbejder efter sin pensionering fra FN som uafhængig forsker, forfatter og foredragsholder. Jan Vandemoortele har desuden været tilknyttet som rådgiver for FN’s Generalsekretær.

Torsdag den 11. april kl. 14.30
UN City, VIP Room, Marmorvej 51, 2100 København Ø
Arrangementet er åbent for alle og vil foregå på engelsk

Tlimelding via Eventbrite

Arrangementet er del af en post-2015 debat serie organiseret af UNDP’s Nordiske Kontor for at fremme engagement og en informeret debat om den nye udviklingsramme. For tidligere og fremtidige arrangementer se www.undp.dk/post-2015.

For yderligere oplysninger: Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org, Tlf. 5183-6228.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt