"Hvordan og hvorfor skal unge inddrages i arbejdet med Verdensmålene?"

07-12-2017


Dét var hovedspørgsmålet til UNDP's seminar den 4. december 2017 i FN Byen. Seminaret var arrangeret i samarbejde med Udenrigministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i forbindelse med et besøg af UNDP's globale ungdomsspecialist, Noëlla Richard i København.

Panelets bud
Der var lagt op til en åben og uformel debat mellem panelet og de ca. 50 fremmødte deltagere, der overvejende var unge under 24 år og repræsentanter fra danske ungdoms- og civilsamfundsorganisationer. I panelet sad Noëlla Richard fra UNDP, UM’s nye unge-rådgiver Pernille Borgbo, Chris Preuss fra DUF’s forretningsudvalg og programkoordinator Trine Schmidt fra Nordisk Råd. Mette Fjalland fra UNDP’s nordiske kontor faciliterede debatten.

De fire panelister præsenterede hver deres perspektiv på, hvorfor det er vigtigt at inddrage unge i arbejdet med verdensmålene. Der var bred enighed om, at ungeinddragelse handler om at skabe forandring med og af unge og ikke kun for unge; for som Noëlla Richard understregede "Unge er eksperter på deres eget liv".

Noëlla præsenterede UNDP's arbejde med at engagere unge i udviklingsarbejde, demokratiske processer og fredsopbygning, gennem UNDP's nye ’Global Youth Programme for Sustainable Development and Peace'.

Et aktivt og engageret publikum
Lokalet var fyldt, stemningen var høj, spørgsmålene skarpe og kommentarerne konstruktive. Fra deltagernes spørgsmål og kommentarer fremgik særligt ønsket om en koordineret inddragelse af unge i 2030-Dagsordenen i Danmark. Der var ligeledes efterspørgsel på konkrete eksempler på, hvordan unge og ungdomsorganisationer kan arbejde med verdensmålene. I den anledning blev der talt om potentialet for sitet 'verdensmaalene.dk’, som UNDP har lavet i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke og Globale Gymnasier. Sitet blev af flere anset for et godt værktøj, der fremadrettet kan udgøre en samlet informationsplatform for verdensmålene. Der blev også sat fokus på udfordringerne omkring hvordan vi når ud til de mindre ressourcestærke unge, og sikrer, at de også bliver inddraget i 2030-Dagsordenen.

Seminaret viste med al sin tydelighed, at danske ungdomsorganisationer er stærkt interesserede i at blive inddraget i den nye bæredygtige udviklingsdagsorden og at de har rigtig meget at byde ind med.

 

Materiale
Du kan downloade Noëlla Richards præsentation og læse mere om UNDP’s Global Youth Programme for Sustainable Devleopment and Peace til højre på siden.

Nedenfor kan du se Noëlla fortælle om UNDP's arbejde med at engagere unge verden over.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt