COP23: Fra klimamål til klimahandling

10-11-2017

FN’s klimakonference, COP23, foregår i disse dage i Bonn, Tyskland. Konferencen i år har særligt fokus på at skabe fremskridt for en succesfuld og inkluderende implementering af Paris-aftalen.

Som led i UNDP’s overordnåede fokus på at fremme 'Bæredygtig Menneskelig Udvikling', rummer UNDP’s mandat den breddeste klima- og miljø-portfølje blandt FN’s organisationer. UNDP arbejder med at støtte stater med udvikling af politikker for miljøregulering, kapacitetsudvikling, financiering og teknologi indenfor biodiversitet og økosystemer, bæredygtig jordforvaltning, sikring mod ørkendannelse, vand- og havbeskyttelse samt klimaforandringstilpasning, risikohåndtering i forbindelse med naturkatastrofer og bæredygtig energi.

Koblingen mellem UNDP’s fokus på bæredygtig menneskelig udvikling og klimaindsatsen skal findes i det samme argument, som de 17 Verdensmål for Bæredygtighed Udvikling rummer: At verdens økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed hænger sammen, hvorfor udfordringerne også må adresseres som ét. UNDP’s klimaarbejder bunder med andre ord i den integrerede tilgang til udvikling, der kendetegner UNDP's mandat.

Samtidig har UNDP mere end 50 års erfaring og er tilstede i mere end 160 lande og territorier verden over, hvilket giver en unik mulighed for at samarbejde med offentlige, private og civile partnere samt at kunne træde til så snart det er aktuelt.

Med Paris-aftalen og de nationale klimamål (Nationally Defined Contributions, eller NDC'er) på plads, vil årets FN-klimakonference fokusere på overgangen fra udvikling af nationale mål, til planlægning og implementering af klima-indsatserne. Med afsæt i de nationale klimamål (NDC’er) vil UNDP's deltagelse i Bonn fokusere på, hvordan UNDP’s bredde portefølje af projekter kan støtte de enkelte lande i at nå deres ambitiøse mål og delmål.

UNDP’s arbejder her både med klimatilpasning, ren energi, klimafinansiering og katastroferisiko-håndtering. UNDP afholder derfor en række af sideevents under COP23, der dækker disse vigtige emner og understreger UNDP’s tilgang til NDC-implementeringen: ”PLAN, ACCESS og DELIVER”. Denne tilgang handlede oprindeligt om at identificere passende klimamålstninger i overensstemmelse med langsigtede udviklingsplaner og de konkrete landeforhold. Med vedtagelsen af Paris-aftalen er UNDP’s indsats i højere grad skiftet til at handle om at støtte landenes overgang til implementering.

PLAN: Udvikling af politikker og strategier, klarlæggelse af prioriteter og styrkelse af koordination, integration og justering af mål
ACCESS: Reducering af barrierer og risici i forbindelse med at tilgå, kombinere og sekventiere klima-finansiering
DELIVER: Implementering af de ambitiøse mål og kapacitetsopbygning. Måling, rapportering og bekræftelse af handlinger, støtte og virkning.
 

Læs mere om UNDP’s arrangementer og deltagelse på COP23 her

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt