Hvordan støtter UNDP og FN-systemet demokratiske valg verden over?

25-09-2017

I en ny rapport til FN’s generalforsamling fremhæver FN’s generalsekretær António Guterres FN’s støtte til demokratiske valg – både med fokus på successer og områder med plads til forbedring. Rapporten beskriver, hvordan FN bidrager til at sikre troværdige og pålidelige demokratiske valg ved at:

  • Opbygge juridiske rammer for valgprocedurer
  • Styrke inklusion og modvirke diskrimination
  • Opmuntre til bred deltagelse

Rapporten fremhæver også UNDP’s rolle i at udvikle demokratiske valg-institutioner, bygge partnerskaber og juridiske rammer såvel som støtte de konkrete valg i lande, hvor der ikke er igangværende FN-missioner (politiske eller fredsbevarende).

Ifølge rapporten er politiske ledere, både de der repræsenterer regering og opposition, selv ansvarlige for at afholde succesfulde valg, opmuntre politiske aktører til at forblive engagerede i demokratiske valgprocesser og at afholde sig fra at påstå bedrageri uden beviser.

Rapporten anerkender den fortsatte stigning i kvindelig repræsentation i parlamenter verden over, men understreger samtidig at spørgsmålet om kvinders rolle i politik skal forblive en topprioritet i organisationen. FN’s generalsekretær udtrykte dyb bekymring over volden mod kvinder i forbindelse med afholdelse af valg. Rapporten understreger også, at personer med handicap og unge mennesker er grupper, der behøver særlig opmærksomhed – både som vælgere, kandidater og arbejdere.

Efterspørgslen efter støtte til demokratiske valgprocesser verden over overstiger de midler, der er til rådighed på dette område. I rapporten afdækkes måder at adressere denne finansieringsudfordring.

I rapportens bilag kan du læse mere om hvordan FN og UNDP har støttet demokratiske valg i Armenien, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Comorerne, Elfenbenskysten, Ny Kaledonien, Haiti og Jordan.

For at læse den fulde rapport, klik her:

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt