Achim Steiner i Danmark: ”Værdien af multilateralisme er langt større end umiddelbare projektsresultater”

21-08-2017

Achim Steiner taler til UNLEASH award-ceremonien i Aarhus

UNDP’s nye top chef Achim Steiner var på sit første officielle første besøg til Danmark efter han tiltrådte i juni måned. Han mødtes med blandt andre Udviklingsminister Ulla Tørnæs og Udenrigsminister Anders Samuelsen for at tale om partnerskabet mellem UNDP og Danmark, 2030 Dagsordenen, FN reform process og stabilisering af Irak.  

I forbindelse med besøget havde Achim Steiner også lejlighed til at tale til alle de danske ambasadører, som er i Dannmark denne uge til det årlige ambassadørmøde. Her understrengede han bl.a. den historisk skælsættende 2030 Dagsordenen: ”De 17 verdensmål for bæredygtige udvikling udgør en fælles og universelt gældende udviklingsdagsorden og en anerkendelse af, at verdens lande er afhængige af hinanden og bliver nødt til at samarbejde for at løse de store udfordringer vi står overfor” sagde Steiner. ”Det multilaterale udviklingssystem er en vigtig og værdifuld partner i implementeringen, og UNDP har en helt central og understøttende rolle, ikke mindst i kraft af sin globale tilstedeværelse i 170 lande, og som en neutral udviklingsviklingspartner, der nyder stor tillid i programlande”. I forlængelse heraf sagde Steiner, at ”der er behov for at anderkende, at værdien af multilateralism er langt større end umiddelbare projektresultater”.

Besøget sluttede af i Århus, hvor Achim Steiner var hovedtaler ved UNLEASH Award Ceremony i Århus Musikhus, som også HKH Kronprinsesse Mary og Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog i. I forbindelse med talen overrakte Steiner også en award til ét af de vindende hold.
Steiner talte til en fyldt sal af unge mennesker, der emmede af energi, entusiasme, ideer og vilje til forandring. I sin tale fremhævede han, at unge er vigtige forandringsagenter, og at unges engagement og bidrag til verdensmålene derfor er helt afgørende for at nå i mål.  

Der deltog i alt 11 unge UNDP talenter og ressource personer i UNLEASH ugen; Og der var hele to UNDP folk med i det vindende team for bedste innovative udviklingside – læs mere mere om vinderne af årets UNLEASH her -

 

Se talen, som Achim Steiner talte ud fra til det lukkede Ambassadørmøde her

Se key note talen, som Achim Steiner talte ud fra til UNLEASH Award Ceremony her

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt