African Economic Outlook 2017: Frigør Afrikanske iværksætteres potentiale for at fremskynde Afrikas industrielle transformation

01-06-2017

UNDP og GSMA vil overveje nye forretningsmodeller og mekanismer til at støtte implementeringen af Verdensmålene, og engagere regeringer og ledere i mobilbranchen til at øge den sociale indvirkning af mobil teknologi.

Ahmedabad, Indien - Afrikanske regeringer skal i højere grad sætte fokus på iværksætteri i deres industrialiseringsstrategier. Det er konklusionen i den netop udkommet African Economic Outlook rapport for 2017, der blev lanceret på det Afrikanske Udviklingsbank Gruppes 52 årlige møde.

I 2016 faldt Afrikas økonomiske vækst fra 3,4% til 2,2% i 2015, på grund af faldende priser på råvarer, svagt globalt opsving og ugunstige vejrforhold, hvilket påvirkede landbrugsproduktionen i nogle regioner. Væksten forventes dog at stige til 3,4% i 2017 og til 4,3% i 2018. Det forudsætter dog, at råvarepriserne stiger, at verdensøkonomien bliver styrket, og at makroøkonomiske reformer bliver nationalt forankrede.

Faktisk er der lovende udvikling på tværs af kontinentet. Afrikas vækst afhænger i stigende grad af det øgede private og statslige forbrug, der tilsammen udgjorde 60% af væksten i 2016. Denne vækst falder sammen med fremskridt i menneskelig udvikling: 18 afrikanske lande opnåede mellemstort til højt niveau af menneskelig udvikling i 2015. Udenlandske investeringer (FDI) blev tiltrukket af kontinentets voksende markeder og stigende urbanisering og udgjorde i 2016 USD 56,5 mia., og forventes at nå op på USD 57 mia. i 2017. Investeringerne er blevet mere varierede og har spredt sig fra naturressourcer til byggesektoren, finansielle tjenesteydelser, fremstilling, transport, elektricitet og informations- og kommunikationsteknologi.

"Selv om de sidste to års økonomiske modvind ser ud til at have ændret narrativet om Afrikas vækst, har vi en stærk tiltro til kontinentets fortsatte modstandsdygtighed, med ikke-ressourceafhængige økonomier, der kan opretholde vækst over en meget længere periode. Med dynamiske private sektorer, iværksætterånd og enorme ressourcer, har Afrika potentialet til at vokse hurtigere og blive mere inkluderende" udtalte Abebe Shimeles, fungerende direktør for Makroøkonomisk Politik, Prognoser og Forskningsafdeling ved Den Afrikanske Udviklingsbank.

Fremskridtene forbliver dog ujævne. Afrikanske regeringer skal gøre mere for jobskabelse gennem mere ambitiøse og skræddersyede politiske tiltag. På trods af fremskridt det seneste årti, er 54% af befolkningen i 46 afrikanske lande stadig fanget i fler-dimensionel fattigdom målt ifht sundhed, uddannelse og levestandard. Krav til bedre beskæftigelsesmuligheder er hovedårsagen til fortsatte civile protester, og var motivationen bag en tredjedel af alle civile demonstrationer mellem 2014 og 2016. Med en arbejdstyrke - der forventes at stige med 910 millioner mellem 2010 og 2050 - vil jobskabelse forblive den største udfording for afrikanske beslutningstagere.

"Nøglen til en vellykket udvikling i Afrika er at pleje den spirende kultur af iværksætteri, siger Abdoulaye Mar Dieye, UNDP’s regionale direktør for Afrika.

Hvis befolkningstilvæksten skal omsættes til en mulighed, er det afgørende at Afrikas nye industrielle revolution bliver en success. 26 afrikanske lande har i dag en industrialiseringsstrategi, men hovedparten af disse strategier lægger vægt på de store virksomheders rolle på bekostning af iværksættere i sektorer med potentiale for høj vækst og jobskabelse, herunder nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder. Virksomheder med færre end 20 ansatte og under fem års erfaring leverer størstedelen af ​​arbejdspladser i Afrikas formelle sektor. Derudover er ​​digitale teknologier og nye forretningsmodeller med til at udviske grænsen mellem fremstillingsbranchen – der nu udgør 11% af Afrikas BNP - og servicesektoren. Industrialiseringsstrategier skal således støtte andre sektorer, hvor afrikanske økonomier har en komparativ fordel, som f.eks. landbrugsvirksomheder, omsættelige tjenester og vedvarende energi. Nye strategier skal undgå afhængighed af virksomheder, der ikke er miljøvenlige.

"Afrikanske økonomier må ikke gå glip af deres næste produktionstransformation. Iværksættere bør gå forrest i Afrikas rejse til den fjerde industrielle revolution", siger Mario Pezzini, direktør for OECD Development Center og Særlig Rådgiver for OECD’s Generalsekretær for Udvikling.

Afrika har et stort uudnyttet potentiale for iværksætteri. I 18 afrikanske lande, hvor der foreligger data, etablerede 11% af befolkningen i den erhvervsaktive alder deres egen virksomhed for at udnytte specifikke forretningsmuligheder. Dette niveau er højere end i Latinamerika (8%) og i Asien (5%). Men blandt dem, der investerer i højvækst sektorer, er der kun få, der vokser til at ansætte flere medarbejdere eller bidrager til innovation i markedet. For at styrke den industrielle drivkraft, bør afrikanske regeringer forbedre medarbejdernes færdigheder, øge effektiviteten af ​​erhvervsklynger - såsom industriparker og særlige økonomiske zoner - og øge adgangen til finansiering med mere overkommelig kredit og flere innovative instrumenter til små og unge virksomheder.

Du kan læse hele rapporten her

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt