FN's Udviklingsprogram (UNDP) i København søger en praktikant til kommunikationsopgaver

10-04-2017

Hvem er vi?
UNDP arbejder globalt for bæredygtig menneskelig udvikling med fokus på fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig regeringsførelse, kriseforebyggelse og genopbygning, samt miljø, adgang til energi og de 17 verdensmål.

Læs mere her

UNDP’s nordiske kontor holder til i FN Byen på Marmormolen i København med satellitkontorer i Sverige, Norge og Finland. Sammen arbejder vi for at styrke partnerskabet og udbrede kendskabet til UNDP’s arbejde i de nordiske lande. Nøgleopgaverne for UNDP’s nordiske kontor er at varetage UNDP’s interesser og kommunikere organisationens arbejde, resultater og mærkesager – herunder de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling– til offentligheden, beslutningstagere samt den private sektor og medierne.

Kontoret i København består af fire ansatte. Vi har et professionelt og uformelt arbejdsmiljø, og kan tilbyde masser af udfordringer og sparring – også med de andre FN-organisationer, vi deler adresse med.

Praktikantens opgaver
Vi søger en praktikant, der vil indgå i kontorets daglige kommunikationsarbejde. Vi forventer, at du har interesse for udvikling og udviklingspolitik og forståelse for internationale organisationers arbejde og formidling.

Som praktikant vil du få en række faste opgaver, men da vi er et lille og travlt kontor, har vi brug for, at du også føler dig tilpas med varierende opgaver og ikke er bange for nye udfordringer og for at tage fat, hvor der er brug for det.

Opgaverne er bl.a.:

  • Bidrage til internt nyhedsbrev, der informerer om den aktuelle udviklingspolitiske situation i Danmark
  • Opdatere og udvikle hjemmesiden www.dk.undp.org
  • Bidrage til arbejdet med at sprede viden og information om UNDP’s virke herunder de 17 verdensmål
  • Mediemonitorering af danske medier relateret til UNDP’s arbejde og mandat
  • Varetage eksterne kommunikationsopgaver i forbindelse med sociale medier
  • Oversætte nyheder, pressemeddelelser og historier fra engelsk til dansk og omvendt
  • Assistere ved lancering af UNDP’s rapporter og andre offentlige arrangementer og missioner
  • Udarbejde oplæg om UNDP’s arbejde og resultater
  • Andet støttende arbejde

Interesse i og erfaring inden for udvikling vil være en stor fordel. Ligeledes vil overordnet kendskab til - og erfaring med vedligeholdelse af hjemmesider og især CMS være en fordel.

 
Det er et krav, at du har gode engelsk- og danskkundskaber, da arbejdet foregår på begge sprog.

Vilkår
Praktikstillingen, der kan søges af kandidatstuderende, er ulønnet, men vi kan tilbyde et unikt indblik i UNDP’s arbejde og erfaring fra et fagligt stærkt, internationalt miljø.

Arbejdsugen er 40 timer. Praktikken løber fra 24. juli 2017 til 1. februar 2017

Send din ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag til Mark Søndergaard på mark.sondergaard@undp.org under emnet ”Praktikant i UNDP”. Selve ansøgningen skal være skrevet på engelsk, mens øvrige dokumenter kan fremsendes på dansk.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2017

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mark Søndergaard på (+45) 81 64 38 37 eller mark.sondergaard@undp.org.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt