Menneskerrettighederne er en grundpæl i FN’s arbejde

10-12-2016

Interview med Ben Majekodunmi, chef for FN Human Rights Up Front Initiativet i FN Sekretariatet i New York, den 29. November 2016.

I dag, den 10. december, er det den Internationale Dag for Menneskerettigheder. I den forbindelse sætter vi fokus på det vigtige reformarbejde, der netop nu er igang i FN for bedre at kunne forebygge alvorlige overtrædelser af menneskerettigheder rundt om i verden. UNDP’s nordiske kontor talte med Ben Majekodunmi, som er chef for FN Human Rights Up Front Initiativet i FN Sekretariatet i New York, som fornyligt besøgte Danmark.

 

Hvad handler Human Rights Up Front Initiativet (HRuF) helt konkret om?

FN Generalsekretær Ban Ki-moon tog initiativ til HRuF i 2013. Det indebærer nogle konkrete tiltag, der skal styrke FN’s fokus på forebyggelse og overtrædelser af menneskerrettighederne i FN’s medlemslande. Der arbejdes på tre forskellige niveauer – medarbejder-, lande- og globalt plan. Der arbejdes bl.a. på en kulturændring blandt FN ansatte, som i langt højere grad skal blive mere modige og råbe op, hvis de bliver opmærksomme på overtrædelser af menneskerrettighederne i deres arbejde, uanset hvilken organisation og mandat de arbejder ud fra. Der er ligeledes ændringer i gang på det operationnelle plan for at styrke FN organisationers samarbejde på landeniveau omkring analyse og tidlig varsel af overtrædelse af menneskerettigheder. Og endelig er der introduceret flere ændringer på det overordnet politiske plan for at opnå en mere proaktiv indsats fra FN medlemslandenes side for tidlig varsel og forbyggelse.    

 

Menneskerrettighederne er jo een ud af FN’s tre grundpæle; sikkerhed, udvikling og menneskerrettigheder og har derfor altid været et centralt fokus i FN’s arbejde. Hvorfor dette initiativ nu?

Initiativet blev taget i erkendelse af, at FN ikke var i stand til at forhindre folkemord og grove menneskerrettighedskrænkelser i Rwanda, Srebrenica, Sri Lanka m.fl. En analyse af disse menneskelige tragedier viste, at der ikke bare var tale om enkeltstående, fejlslagne FN indsatser, men at der var tale om systemiske svagheder hele vejen fra top til bund i FN systemet, når det kom til at forhindre grove og større overtrædelser af menneskerrettighederne.  Det stod også klart, at der ikke nødvendigvis var brug for flere specifikke menneskerretighedsinstitutioner, men at de eksisterende FN organer, institutioner og organisationer samarbejdede bedre, og at der var større sammenhæng og koordination på både det analytiske, det politiske og det operationelle plan.

 

Tror du på, at HRuF initiativet kan gøre en forskel og FN fremover vil kunne afværge de værste overtrædelser af menneskerrettighederne?

Vi har sat en vigtig og afgørende reformproces i gang. Det tager tid at ændre kulturen i et stort system som FN, men vi er på vej, og der er allerede eksempler på, at det virker. De nye Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er også et vigtigt politisk værktøj, som vil styrke sammenhængen i FN’s arbejde, og de tre grundpæle vi arbejder ud fra – udvikling, sikkerhed og menneskerretigheder.  Jeg er derfor håbefuld og tror på, at vi fremadrettet vil fokusere stærkere, mere sammenhængende og bedre koordineret på overtrædelser af menneskerrettigheder og forhåbentlig være med til at forhindre lignende uhyrligheder, som vi har set tidligere.

 

I forbindelse med Ben Majekodunmi besøg i Danmark afholdte FN’s Nordiske kontor et offentligt seminar omkring HRuF Intiativet. Seminaret var arrangeret i samarbejde med Institut for Menneskerrettigheder (IMR) og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt