Aftalen er indgået. Nu skal vi handle på klimaforandringerne

18-11-2016

Af Helen Clark, chef for UNDP og tidligere premiereminister i New Zealand

Verden jublede, da den globale klimaaftale blev indgået i Paris i december sidste år. Mindre end et år senere er aftalen nu trådt i kraft. Det er et enestående resultat. Nu har vi brug for hurtig og effektiv handling.

For at kunne implementere Paris-aftalen kræver det beslutsomhed for at afvikle brug af ikke-bæredygtig energi, skovrydning og anden drivkraft bag vores CO2 udslip. Målet er at skabe en kulstoffri, klimamodstandsdygtig og bæredygtig fremtid.

Den nødvendige forandring vil kræve mange års hårdt arbejde og billioner af dollars i investering. Men hvis vi kollektivt forpligter os til en bæredygtig fremtid, vil vi også skabe arbejdspladser, forbedre folkesundheden, fremme innovation, beskytte vitale økosystemer og bevare vandressourcerne, blot for at nævne nogle af de sidegevinster, der vil være ved at tilpasse og modvirke klimaændringerne.  

Som vi går ind i implementeringsfasen af Paris-aftalen skal alle lande rundt om i verden omsætte deres klimaforpligtelser, som udtrykt i deres Nationally Determined Contributions (NDC’er), til konkret handling. FN’s Udviklingsprogram, UNDP, er en vigtig partner i denne proces og kan hjælpe lande med at tage de nødvendige værktøjer i brug og mobilisere ressourcer.

Tre ting vil være udslagsgivende for, hvor hurtig vi kommer i gang med omstillingen.

For det første er adgang til finansiering helt afgørende. For mange lande indebærer det mobilisering af nationale ressourcer på tværs af sektorer og ministerier. For andre vil det kræve behov for at tiltrække bilateral og multilateral støtte. Og for alle lande skal der tiltrækkes både offentlige og private investeringer.

UNDP’s erfaring er, at adgang til klimafinansiering styrkes, når rammerne er på plads. Derfor er det vigtigt at få fjernet politiske og lovgivningsmæssige forhindringer for offentlige og private investeringer i bæredygtighed.

For det andet er støtte til kapacitetsopbygning væsentlig. Landene har forpligtet sig til ambitiøse mål for tilpasning og modvirkning i deres NDC’er, og i mange lande vil der være behov for at opbygge den institutionelle og tekniske kapacitet, for at de kan opfylde disse mål. UNDP står klar til at støtte landene i dette og bygger på erfaringer fra vores store klimarelaterede portefølje.

De lande, der er særlig sårbare over for klimaændringerne, har brug for øjeblikkelig hjælp til at opbygge modstandsdygtighed mod et stadig mere uforudsigeligt klima, der truer deres befolknings liv og livsgrundlag. For blot en måned siden medførte orkanen Matthew enorme ødelæggelser i Haiti, jævnede boliger og infrastruktur med jorden, dræbte mere end 500 mennesker og berørte hundredtusinder af menneskers liv. I det østlige og sydlige Afrika har den seneste El Niño bidraget til den værste tørke, som en række lande har set i tredive år. Konsekvensen er, at mange millioner mennesker nu er i risiko for mad- og vandmangel og forringelse af deres levevilkår.

Det er afgørende at investere i nye teknologier og styrke den institutionelle kapacitet for klimatilpasning. Bedre egnede afgrøder, vandinfrastruktur, risikoforsikring, tidlige varslingssystemer og katastrofeberedskabsplaner er alle del af løsningen. I Malawi, der er hårdt ramt af den seneste tørke og af alvorlige oversvømmelser året før, vil et nyt projekt på 16 milliarder dollars, finansieret gennem Den Grønne Klimafond, øge brug af klimainformation og tidlige varslingssystemer.

For det tredje, er det afgørende at styrke partnerskaber. Regeringer, bilaterale og multilaterale partnere, den private sektor, civilsamfundet, NGO’er og filantroper er alle vigtige at inddrage for at kunne skabe en udvikling, der er inkluderende, kulstoffri og klimamodstandsdygtig, indenfor den afgørende tidshorisont. Et nyt NDC-partnerskab vil derfor snart blive lanceret.

Når landene mødes i denne uge til COP22 i Marrakech til den næste runde af klimaforhandlingerne, skal der være afsæt for klimaindsatsen. Det er nu, vi skal bevæge os fremad på NDC’erne og høste de tidlige goder, der er ved inklusiv vækst, innovation og bæredygtighed.

For dem af os, der støtter disse bestræbelser på landeniveau, er rollerne og ansvaret klare: Vi skal støtte handling, når og hvor det er muligt.

Aftalen blev indgået i Paris. Nu er det tid til at handle verden over for en kulstoffri og bæredygtig fremtid.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt