I dag træder Paris-aftalen i kraft

04-11-2016

For under et år siden skrev verdens lande under på en aftale, der skal sætte en stopper for klimaændringerne. I dag, 4. november, træder klimaaftalen i kraft. Aftalen hedder Paris-aftalen, fordi den blev indgået under COP21-konferencen i Paris i december sidste år. 195 lande skrev under på, at de vil reducere verdens CO2 udslip, der er hovedansvarlig for den globale opvarmning (læs mere om konferencen her). Den globale klimaaftale lægger de overordnede rammer for den nødvendige grønne omstilling, og pålægger regeringer, virksomheder og civilsamfund at realisere aftalen.

I modsætning til Kyoto-protokollen, der blev indgået i 1997, forpligter landene sig ikke til at nedbringe drivhusgasudledningen med en bestemt procentsats, men til at den gennemsnitlige temperaturstigning på Jorden ikke overstiger 2 grader celcius. Paris-aftalen indebærer desuden en tillægsaftale om, at landene skal arbejde mod at holde temperaturstigningen under 1,5 grader celcius. 

Paris-aftalen kunne først træde i kraft når mindst 55 lande, der tilsammen tegner sig for minimum 55 procent af den globale årlige udledning af CO2, ratificerede aftalen i deres hjemlande. Håbet var, at det ville ske før 2020, men fordi store udledere som Kina, Indien og USA har ratificeret aftalen hurtigere end forventet, er betingelserne opfyldt, og aftalen kan træde i kraft allerede nu.

 

COP 22

De næste to uger kommer til at stå i klimaets tegn. Den kommende klimakonference COP 22 finder sted fra den 7-18. november 2016, i Marrakesh, Marokko.

Konferencen vil især fokusere på SDG2 ”Stop sult”, SDG7 ”Bæredygtig energi” og SDG17 ”Partnerskaber for handling”. Målet med konferencen er at diskutere, hvordan alle verdens lande kan nå klimamålene inden 2030, og hvordan landenes kulstofemission kan omlægges til bæredygtig energi såsom vind, vand og solceller. Læs mere om COP22 her.

 

UNDP’s rolle

FN’s Udviklingsprogram UNDP har støttet mange lande i at udvikle de tilsagn, som aftalen bygger på.  Nu hvor aftalen træder i kraft, vil UNDP arbejde for, at aftalen bliver omsat til handling, og det vil vi gøre gennem en integreret udviklingstilgang. Vi arbejder for at bekæmpe klimaforandringerne og nedsætte risikoen for - og konsekvenserne af – naturkatastrofer samtidig med, at vi arbejder for at udrydde ekstrem fattigdom. Vi kan ikke udrydde ekstrem fattigdom uden også at bekæmpe klimaforandringerne, fremme en økonomisk bæredygtig vækst, sikre at fattige og marginaliserede grupper bliver inddraget i politiske beslutninger og opbygge effektive, leveringsdygtige og ansvarlige statslige institutioner.

På den måde skaber vi forudsætningerne for vedvarende fremskridt i retning af en reel bæredygtig udvikling i de lande, hvor vi arbejder.

Et eksempel på UNDP’s integrerede tilgang til udvikling er et projekt i Honduras, hvor UNDP ansætter lokale kvinder til at installere og vedligeholde solpaneler. Gennem projektet har kvinderne fået adgang til både uddannelse og arbejde, alt imens lokalsamfundene har fået adgang til ren energi. Læs mere om UNDP’s arbejde i Honduras her.

Hvis du vil vide mere om UNDP’s arbejde med bekæmpelse af klimaforandringer, så læs UNDP’s nyudgivet rapport, der fokuserer på sammenhængen mellem klimaændringer og bæredygtig udvikling. Konkret fremhæver rapporten betydningen af klimaindsatsen i implementeringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling og kommer med en række eksempler på UNDP’s igangværende arbejde på området. Læs rapporten her.

Læs mere om UNDP’s miljøarbejde her.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt