Tilpassede arbejdsmarkeder kan hjælpe med at indfri målet om at skabe 1,1 millioner nye jobs, lindre krise og styrke selvforsørgelse af flygtninge og migranter i nærområderne

24-10-2016

Af Gustavo Gonzalez, UNDP sub-regional koordinator for Syrien-krisen, Amman, Jordan.

Den 19. september blev der afholdt FN topmøde om flygtninge og migration. Ledere fra hele verden mødtes i FN’s hovedkvarter i New York for at se på bedre måder at afbøde den nuværende flygtninge og migrationskrise, og finde mere holdbare løsninger til komplekse og langvarige kriser, herunder ikke mindst Syrienkrisen, som nu har været i gang i mere end fem år.

Dialogen har kørt over længere tid og tæller vigtige milepæle som Resilience Development Forum i Amman i november 2015, London konferencen i februar 2016 og det Humanitære topmøde i maj i år.

Danmark har været en vigtig og langvarig partner i denne øvelse, og har bidraget til at finde mere varige løsninger til flygtningekrisen. Samarbejdet har fokuseret regionalt på hjælpen til de syriske nabolande gennem det dansk-ledet multi-donor Regional Development and Protection Programme (RDPP). Gennem dette program er Danmark med til at fremme en udviklingstilgang til den langvarige flygtningesituation, og er gået i partnerskab med FN’s Udviklingsprogram UNDP for at hjælpe de lokale værtssamfund til bl.a. at udvikle evidens-baseret politikker til at imødekomme udfordringerne. Den nye tilgang ligger i forlængelse af anbefalingerne fra det humanitære topmøde, og behovet for at nedbryde den traditionelle opdeling mellem humanitær og udviklingsbistand, når vi har at gøre med langvarige humanitære kriser.

På konferencen i London lovede det internationale samfund at lempe regionens adgang til verdensmarkedet og til at fastholde deres generøse støttebidrag. Regeringerne i regionen tilbød at åbne deres arbejdsmarkeder i et forsøg på at skabe 1,1 millioner jobs inden 2018. Målet er at hjælpe både flygtninge og værtssamfund med at skabe ordentlige job, så de kan forsørge dem selv og deres familier, og bevare deres værdighed.

På det nylige Flygtninge og Migrations topmøde i New York vedtog FN’s medlemslande en deklaration, hvori de udtrykker enighed om at bekæmpe de grundlæggende årsager til flygtninge og migrationsstrømme, herunder med større fokus på krise- og konfliktforebyggelse. Deklarationen bekendtgøre også, at medlemslandene samtidig vil styrke deres støtte til værtslande gennem afhjælpning af de humanitære behov såvel som de langsigtet udviklingsbehov.  

Værtssamfundene spiller nemlig en central rolle og deres indsats i denne sammenhæng må ikke undervurderes. Landene i regionen har gjort en stor indsats for at imødekomme flygtningene og migranternes behov. Samtidig har både FN og det internationale samfund støttet nationale tiltag, som bidrager til at både flygtninge og værtssamfundene kan stå på egne ben, blive selvforsørgende og mere modstandsdygtige, der hvor de er. Men udfordringen er fortsat stor.

I samarbejde med en række partnere, herunder ILO og WFP, og med støtte fra Finland, har UNDP derfor analyseret udfordringerne for jobskabelse, og set på hvordan en række lande har forsøgt at overvinde disse. På baggrund af dette, har UNDP fremlagt konkrete anbefalinger til hvordan lokale regeringer, donorer, den private sektor og det internationale samfund kan være med til at tilpasse arbejdsmarkedet til den langvarige krise.

Nationale eksperter analyserede de seks lande, der er hårdest ramt af store flygtningestrømme: Egypten, Irak, Jordan, Libanon, Syrien og Tyrkiet, i tæt samarbejde med forskellige nationale partnere og internationale organisationer. Analysen resulterede i et sæt konkrete anbefalinger herunder bl.a. en bedre tilpasning af det jordanske kvotasystem for udenlands arbejdskraft med efterspørgslen i den nationale økonomi; bedre udnyttelse af det øgede udbud af arbejdskraft til nytte for nye ​​infrastrukturprojekter i Libanon; og større fokus på lokale udbudsrunder til humanitære indkøb i Syrien. Analysen ledte også til en anbefaling om at forlænge ​​opholdstilladelse i Egypten fra seks måneder til to år; samt give syrere adgang til det effektive tyrkiske jobmatching bureau ISKUR.

Regionalt fokuserede analysen på, hvordan man kan gøre arbejdsmarkederne mere inkluderende og attraktiv for de segmenter af arbejdsstyrken, der står udenfor, og hvordan man kan gøre regionen mere attraktiv for investeringer og international handel generelt.

UNDP støtter alle lande i regionen til at håndtere de store flygtninge- og migrationsstrømme gennem vores 3RP - Regional Refugee and Resilience Plan, som tillægger en udviklingstilgang i støtten til de berørte værtssamfund. Det indebærer, at vi hjælper med at forbedre levevilkårene, fremmer selvforsørgelse på lang-sigt, og styrker de lokale myndigheders kapacitet til at levere service ydelser til alle. Dermed bidrager UNDP til at opbygge social sammenhængskraft og større modstandsdygtighed. Den nye analyse vil være endnu et vigtigt værktøj, vi kan bringe i spil, for at skabe jobs, og dermed en mulighed for at styrke vores indsats yderligere, i samarbejde med vores partnere og ikke mindst Danmark.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt