Demokrati og bæredygtig udvikling – opskrift på konfliktløsning?

15-09-2016

Foto: UNAMA

Af Sarah Lister, Direktør for UNDP Oslo Governance Center

I dag fejrer vi International Dag for Demokrati. Ifølge det globale fredsindeks, som offentliggøres hvert år af Institute for Economics and Peace (IEP), var verden mindre fredelig i 2015 end året før.

Dette er en tendens, der er kendetegnende for det seneste årti. Den negative udvikling skyldes primært øget terrorisme og politisk ustabilitet.

Mens 81 lande generelt er blevet mere fredelige, er situationen forværret i 79 lande, hvilket overskygger fremskridtet i de andre lande. De mest ekstreme tilfælde hører man tit om i medierne: Syrien er det mindst fredelige land, efterfulgt af Sudan, Irak, Afghanistan og Somalia.

I begyndelsen af ​​2015 levede 20 procent af verdens befolkning i skrøbelige stater, men disse 20 procent udgør samtidig 43 procent af verdens fattige.

Behov for en mere langsigtet vision

Nutidens langvarige humanitære kriser og flygtningestrømme viser, at vi skal have en langsigtet vision rettet mod konfliktforebyggelse og fokus på de grundlæggende årsager til ustabilitet og konflikt. I september sidste år vedtog alle FN’s medlemsstater 2030-dagsorden, som indeholder 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der går ud på at udrydde ekstrem fattigdom og bekæmpe ulighed i løbet af de næste 15 år. Med vedtagelsen af 2030-dagsorden anerkendte regeringerne rundt om i verden, at fredelige og inkluderende samfund ikke kan opnås, hvis vi ikke fokuserer på bæredygtig udvikling.

Blandt de 17 verdensmål handler mål nummer 16 for eksempel om at støtte fredelige og inkluderende samfund, og er det mål der forener udvikling og sikkerhed. Det giver mere klarhed i rollen for både offentlige myndigheder og for civilsamfundet, og understreger samtidig betydningen af ​​magt og politik for at skabe en mere bæredygtig udvikling.

Ulighed og manglende integration er stadig de største udfordringer, der forhindrer fred og social stabilitet, og de kan kun mødes med mere ansvarlig regeringsførelse.

 

Afgørende med ansvarlige myndigheder

Ansvarlige myndigheder er afgørende for at sikre, at verdensmålene for bæredygtig udvikling nås. UNDP støtter flere lande til at opnå dette bl.a. gennem et styrket samarbejde mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor.

Udfordringen i - og kapaciteten  til - at realisere bæredygtige demokratiske værdier i et samfunder de mekanismer, der er etableret for at gennemføre dem på lokalt plan. Det forventes ikke, at de nationale myndigheder skal gennemføre verdensmålene alene. Der skal gives plads til, at civilsamfundet kan spille en mere aktiv rolle og til at de fattigste og mest marginaliserede gruppers får større indflydelse på beslutningsprocesser. 

Ansvarlig regering og fremme af menneskerettigheder er også nødvendigt. For at opnå dette er det vigtigt at kunne måle fremskridt. Det gælder overalt, men er måske især vanskeligt i skrøbelige og konfliktramte stater.

2030-dagsordenen omfavner hele verden, men det er vigtigt, at verdensmålene for bæredygtig udvikling er rodfæstet i lokale forhold - selv i steder, hvor der er krig og konflikt. På denne Demokratiets Dag bør vi derfor støtte op om de ambitioner, som verdensmålene opstiller, og lade dem være den drivende kraft for lederskab på globalt såvel som lokalt plan.

 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt