Decentralisering gavner lokalsamfund i Somaliland

29-07-2016

En advokatfuldmægtig, oplært af UNDP, giver juridisk hjælp til internt fordrevne i Ajuran lejren i Garowe. (Foto: Noor Khamis / UNDP Somalia)

For Fosia Ahmed Ismail var livet som tilbagevendt flygtning til distriktet Hargeisa i Somaliland hårdt. Mange grundlæggende serviceydelser blev ikke leveret i tilstrækkelig grad, og adgangen til myndighederne var begrænset og i flere tilfælde utænkelig.

"Den lokale regering genhusede os her," sagde Fosia. Men infrastrukturen i de lokale distrikter kunne ikke håndtere alle de hjemvendte flygtninge og internt fordrevne, og det blev stadigt vanskeligere at genere nogen form for indkomst.

I dag arbejder et fælles FN-program om lokal regeringsførelse og decentraliseret levering af serviceydelser (Local Governance and Decentralized Service Delivery, JPLG) på at styrke de lokale myndigheder og forbedre serviceydelserne, især for de mest udsatte samfundsgrupper. I Hargeisa har 400 familier nydt godt af krisecentre og infrastruktur, der er udviklet af det lokale distrikt til at hjælpe de hjemvendte.

"Vores liv bliver bedre dag for dag, og nu er vi nået til et punkt, hvor vores børn kan gå i skole," sagde Fosia.

Mange i lokalsamfundet støtter aktivt udviklingen af ​​infrastruktur og systemer, der hjælper de lokale myndigheder til bedre at møde de behov, der er i samfundet. Det var f.eks. tilfældet, da de lokale myndigheder i Hargeisa udpegede et stykke jord til økonomisk udvikling. Det førte til oprettelsen af et centralt marked, der i høj grad er til gavn for både gadesælgere og grønthandlere.

"Som valgt repræsentation havde vi en forpligtelse til at tage hånd om den vanskelige situation, som mange af vores borgere befandt sig i på det tidspunkt," sagde Hussein Mohamoud Je'er, den tidligere borgmester i Hargeisa. "Vi havde en pligt til at hjælpe de internt fordrevne og ​​flygtningene, der var vendt tilbage fra Djibouti, Etiopien og andre steder. De havde hverken jord eller tag over hovedet."

Lokale beboere blev ansat som løsarbejdere under konstruktionen af markedet, hvilket gav dem værdifulde færdigheder og en følelse af ejerskab. Decentraliseringsprocessen har til formål at bringe borgerne tættere på regeringens beslutningsprocesser, give dem mulighed for at være i direkte kontakt med de lokale myndigheder og kunne stille myndighederne til ansvar.

Shuun Jirde Cali, formand for grønthandlerne i Hargeisa, har også oplevet fordelene ved at de lokale myndigheder arbejder tættere sammen med borgerne i lokalsamfundet.

"Jeg kender den person, der opkræver mine skatter og afgifter, og jeg kan nemt møde op på hans kontor," sagde hun. "Når vi har klager, der skal behandles, kan vi ikke få adgang til de højere myndigheder, og så det er denne person, der bedst kan hjælpe mig."

I Somaliland fastlægger forfatningen fra 2001 den juridiske ramme for decentraliseringen. Som støtte koordinerer JPLG sit arbejde med stat og kommuner, fem FN partnerorganisationer (ILO, UNCDF, UNDP, FN Habitat og UNICEF ), talrige udviklingspartnere samt den private sektor og lokalsamfundet. Aktiviteterne finansieres af Danmark, Storbritannien, EU, Sverige og Schweiz.

I øjeblikket arbejder JPLG med syv distrikter for at øge embedsmændenes kapacitet og samtidig udvikle processer og systemer, der mere effektivt kan levere serviceydelser til borgerne.

Et tværministerielt udvalg for lokal regeringsførelse blev oprettet for at støtte denne proces sammen med et forum for borgerne, hvor de kan engagere sig i formuleringen af politikker.

Phillip Cooper, projektleder i UNDP for det fælles program, sagde, at centrale og lokale regeringer har gjort enorme fremskridt i bestræbelserne på at decentralisere deres praksisser.

"Oprettelsen af ​​udvalget er et stort skridt i den rigtige retning, og det leder vejen for Somalilands administration og borgere ind i den næste fase af god regeringsførelse og ansvarlige serviceydelser," sagde Cooper.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt