Ny platform skal sikre verdensmålene for bæredygtig udvikling i byer

28-07-2016

Udviklingsspørgsmål spiller en stadigt voksende rolle i byer. Derfor lancerede UNDP den 25. juli 2016 en online platform, der netop skal adressere disse. Lanceringen faldt sammen med den tredje forberedende komité til Habitat 3 i Surabaya, Indonesien (25-27 juli); en konference, der skal facilitere færdiggørelsen af udkastet New Urban Agenda, før den endelige vedtagelse på den store Habitat 3 konferencen i Quito, Ecuador til oktober.

UNDP’s platform, UNDP4Urban online platform, skal sætte rammerne for innovative byprojekter, og den er åben for, at også offentligheden kan dele deres synspunkter og erfaringer og være med til at co-designe løsninger på udfordringer i deres respektive byer. Platformen vil fungere som et centralt redskab til bedre at forstå og imødekomme behovene for de fattige i byerne, som er en afgørende forudsætning for en bæredygtig udvikling. Og den skal være med til at sikre en effektiv gennemførelse af New Urban Agenda og verdensmålene for bæredygtig udvikling.

"UNDP har allerede et betydeligt globalt urbant fodaftryk og er tilstede i stort set alle udviklingslandes hovedstæder med en stor portefølje af byprojekter. Sammen med FN Habitat, andre FN- agenturer og nationale partnere agter vi fortsat at udnytte vores viden, erfaring og tekniske ekspertise dér, hvor der er mest brug for det. Den nye platform vil tjene som et forum, hvor urbane netværk og koalitioner blandt offentligheden, den private sektor og urbane udviklingseksperter kan engagere sig og dele deres viden om forskellige udviklingsspørgsmål," sagde Magdy Martínez-Soliman, FN’s Assisterende Generalsekretær og chef for UNDP’s Bureau for Policy and Programme Support.

UNDP erkender, at mange af de andre 16 verdensmål i 2030 Dagsordenen kun kan opnås ved at lokale aktører engagerer sig og handler på dem. Det gælder ikke mindst udfordringerne med klimaforandringer, bæredygtigt forbrug og produktion, anstændige jobs og økonomisk vækst samt reduktionen af uligheder. UNDP’s ekspertise på områder som miljø, lokal regeringsførelse og inklusion, katastrofeforebyggelse og modstandskraft, social beskyttelse og beskæftigelse er gearet til at hjælpe de nationale regeringer med at gøre byerne mere bæredygtige, inkluderende og modstandsdygtige.

På den online platform kan du læse mere om UNDP’s indsatsområder i byerne og se alle foreløbige projekter. Desuden kan du finde information om, hvordan du selv kan blive invloveret.

UNDP’s støtte til lande i bestræbelserne på at opnå en bæredygtig, inkluderende og modstandsdygtig urbanisering er bl.a. en central del af 2030 Dagsordenen, New Urban Agenda og Paris Aftalen.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt