FN fremviser stærke eksempler på hurtig indsats for bæredygtig udvikling

21-07-2016

Rapport: The Sustainable Development Goals (SDGs) are Coming to Life: Stories of Country Implementation and UN Support

Seks måneder efter, at den nye 2030 Dagsorden trådte i kraft, kan en ny rapport fremvise 16 eksempler på lande, der har påbegyndt arbejdet med at føre verdensmålene for bæredygtig udvikling ud i livet.

Lande over hele verden har allerede påbegyndt forskellige og interessante måder at implementere de nye verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FN’s medlemsstater sidste år. Det viser en ny rapport, der blev lanceret i går af FN’s Udviklingsgruppe, som ledes af UNDP. Rapporten med titlen The Sustainable Development Goals (SDGs) are Coming to Life: Stories of Country Implementation and UN Support præsenterer eksempler på, hvordan lande i forskellige regioner arbejder for at virkeliggøre verdensmålene på nationalt plan.

Chef for UNDP og formand for FN’s Udviklingsgruppe, Helen Clark, sagde i sin åbningstale: "Denne nye rapport giver indsigt i en række tiltag og partnerskaber, der kan sikre implementeringen af verdensmålene i 16 lande på tværs af alle regioner i verden. Den identificerer muligheder for partnerne til at engagere sig i den nye globale dagsorden og fremhæver den kritiske støttefunktion, som FN’s udviklingssystem kan spille."

Helen Clark fremhævede vigtige observationer fra rapportens casestudier og sagde, at de viste, at nogle af de mest innovative eksempler på tidlige indsatser kommer fra lande, der befinder sig i komplekse situationer.

"Rapporten indeholder eksempler fra Sierra Leone, som stræber efter at komme ud af krisen efter Ebola-udbruddet, og fra Somalia, som stadig står over for betydelige sikkerhedsmæssige udfordringer. Mange andre lande med komplekse udfordringer ser ligeledes verdensmålene, som en del af løsningen på deres udfordringer."

Med støtte fra FN har alle landene i rapporten gjort en tidlig indsats for at mainstreame verdensmålene – dvs. integrere dem i nationale planer gennem konsultationer med en bred vifte af interessenter samt kampagner til offentligheden, tekniske workshops og etableringen af nationale og sub-nationale koordineringsmekanismer.

Disse erfaringer kan også komme andre lande til gavn, når de går i gang med deres implementeringsprocesser.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt