Unge i Eritrea får nye færdigheder og muligheder for beskæftigelse

18-07-2016

Tømrerinstruktør, Tsega Teklemenot, oplærer en elev. Mere end 1.500 unge har fuldført en erhvervsuddannelse gennem et UNDP-støttet projekt, der sigter mod at nedbringe arbejdsløsheden. Foto: UNDP Eritrea

I Eritrea har arbejdet som tømrer længe været anset som et arbejde kun mænd kunne varetage. Men Tsega Teklemenot, der er underviser på Keren Center for udvikling af unges fædrigheder, er et levende bevis på, at kvinder også kan trives inden for dette fag.

"De fleste kvinder foretrækker at arbejde som servitricer og tjene hurtige penge, men jeg håber, at de vil indse, at en uddannelse faktisk betaler sig, når du først begynder at arbejde," siger hun.

Eritrea er præget af stor ungdomsarbejdsløshed, hvilket tvinger mange unge til at migrere og søge muligheder i andre lande. For at imødekomme denne problematik har National Union of Eritrea Youth and Students (NUEYS) med økonomisk støtte fra den norske regering og UNDP søsat et projekt, der skal give unge faglige færdigheder og uddannelse og gøre dem bedre i stand til at finde et job.

Oplæringerne tager seks måneder og spænder vidt fra grafisk design til metalarbejde, tømrerarbejde, biavl, frisør, keramik og elektriske installationer. Oplæringerne finder sted i alle seks regioner i Eritrea. Udvælgelsen af kandidater tager højde for kønsbalancen, unge fra kvindelige familieforsørgere, unge der er blevet demobiliseret fra militærtjeneste, internt fordrevne samt unge med særlige behov.

Tsega Mekonen, der er 22, er formand for Foreningen af Døve i Anseba. For hende gav uddannelsen fornyet håb for fremtiden - især for mennesker med handicap. Ud af de 21 elever i hendes keramikklasse er de ti døve.

"Der er mange unge (handicappede), der er arbejdsløse. Jeg ser dette som en mulighed for dem til at lære en ny færdighed, så de kan få nye muligheder for bedre at kunne klare sig," siger hun.

På metal- og tømrerværkstedet i Keren har 18-årige Daniel Kitre netop afsluttet sin seks måneders lange uddannelse som metalarbejder. Han siger, at uddannelsen overgik hans forventninger, og han er overbevist om, at hans nye færdigheder vil gøre det muligt for ham at få sit eget værksted.

"Jeg vil anbefale denne uddannelse til alle mine venner, der søger job," siger han.

Beskæftigelsesprojektet for de unge blev skaleret op fra et pilot-initiativ mellem 2007 og 2011. Siden 2014 har mere end 1.500 unge deltaget i programmet; 38% af dem er kvinder. 63 % af deltagerne har efterfølgende fundet fast arbejde.

En af udfordringerne i projektet er den begrænsede plads på centrene, der kun kan rumme 50 personer ad gangen. For nylig blev centrene udvidet for at have plads til flere unge ad gangen, og de tilbyder en revideret undervisningplan, moderne udstyr og opdaterede træningsmanualer.

Projektet har også skabt en platform for dialog om unge og migrationsproblematikken.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt