Evalueringsrapport: Historisk konsultationsproces førte til enighed om verdensmålene og 2030 Dagsordenen

13-06-2016

Under et møde om 2015-målene (Millenium Development Goals) i 2010 bad FN’s medlemslande Generalsekretær Ban Ki-moon om at starte en konsultationsproces om en ny udviklingsdagsorden, der kunne tage over fra 2015-målene, når de nåede deres udløbsdato. Den nye dagsorden skulle være bredere, mere ambitiøs og imødekomme dette århundredes store udfordringer – det vi i dag kender som 2030 Dagsordenen og verdensmålene for bæredygtig udvikling.   

Arbejdet inden for en række områder blev sat i gang for at skabe rammen for den nye, globale udviklingsdagsorden. Både UNDP og de andre FN organisationer engagerede sig for at gøre diskussionerne om post 2015 Dagsordenen åbne, inkluderende og i tråd med FN’s principper og værdier.

Mod slutningen af processen havde næsten 100 nationale konsultationer, 11 globale tematiske konsultationer og seks globale konsultationer fundet sted samt pilotøvelser med illustrative mål i ti lande. Danmark støttede godt op om processen og var blandt andet vært for en af de 11 tematiske konsultationer – fokus i Danmark var på ulighed. Dertil gennemførte man en global online undersøgelse i befolkningen på internettet kaldet My World, hvor deltagelsen nåede historiske dimensioner med omkring 10 millioner mennesker.  

Evalueringen af denne proces har haft to primære formål:

  • Først at vurdere betydningen af denne globale høringsproces for udformningen af verdensmålene og 2030 Dagsordenen
  • Og dernæst at drage læring og erfaringer fra hele konsultationsprocessen

Evalueringen har vist, at det var en fordel for udformningen af den nye udviklingsdagsorden, at man åbnede op for den globale proces, så både medlemslande, civilsamfund og andre interessenter kunne bidrage. Projektets innovative karakter er vurderet til at være høj grundet det enestestående omfang, ambitionsniveauet og den store gennemsigtighed i resultaterne. Det har inspireret til innovation på både nationalt og globalt plan.

Udformningen af konsultationerne bidrog til en omfattende dagsorden og til, at mål som for eksempel mål 10 (reducere udlighed) og mål 16 (fremme fredelige og inkluderende samfund) kom med.

UNDP’s positionering, det at påtage sig lederrollen og stå for koordineringen, var særligt værdsat i forhold til udformningen, resursemobiliseringen og gennemførelsen af projektet og gjorde det muligt at lave en fælles FN-indsats.

Projektet formåede at mobilisere og engagere en bred vifte af forskellige interessenter, hvilket har ført til øget forståelse og ejerskab blandt medlemslandene og gjort det muligt at formidle de indspil, som har formet 2030 Dagsordenen og bidraget til dens universelle relevans. Det er en dagsorden, som tager højde for kompleksiteten af integreret udvikling og bæredygtig fattigdomsbekæmpelse.

Med andre ord synes evalueringen af projektet at bekræfte hypotesen om, at en åben og inkluderende deltagelse bidrog til at opnå universel enighed og en dagsorden af global relevans, som er alment forstået, ejes af flere interessenter og er ambitiøs. Nu bliver den næste store udfordring at fastholde tilslutningen fra denne brede koalition og omsætte 2030 Dagsordenen til konkrete handlingsplaner på nationalt niveau og sikre at der tages ansvar for gennemførelsen af dem.

Hele evalueringsrapporten kan læses her

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt