Diskurs om datainnovation og partnerskaber under udvikling

08-06-2016

Kvinder og mænd undersøger statistikker over kriminalitet og tilføjer deres historier for at fuldende billedet ved 2015 Youth and Innovation Exchange i St. Lucia. Foto: UNDP Barbados

Blogindlæg af Benjamin Kumpf

Hvordan kan nye datakilder og informationssystemer styrke beslutningstagning?  

Det var et spørgsmål, som FN’s Udviklingsprogram UNDP, FN’s Fødevareprogram WFP, UNICEF, og Datapop Alliance rejste ved det humanitære topmøde i Istanbul sammen med den danske og finske regering, som finansierer innovationer i FN’s organisationer.

Innovation og data er vigtige elementer i humanitær nødhjælp, ligesom de spiller en afgørende rolle i den større dagsorden med verdensmålene for bæredygtig udvikling. De er en måde at løse komplekse udfordringer på på tværs af alle verdensmålene.  

Et godt eksempel er UNDP’s sms-baserede værktøj, Phones against Corruption, som kan bruges til at rapportere korruption i Papua Ny Guinea. Den første version var gjort tilgængelig for 1200 offentligt ansatte, og på bare fire måneder modtog og undersøgte de mere end 6000 sms’er. Der er nu over 200 korruptionssager under efterforskning.    

Initiativer som dette er ikke kun værd at nævne, fordi det udnytter mobiltelefoner eller inkluderer en app, men fordi det er et eksempel på et initiativ, der har ført til handling. Sådanne initiativer påvirker beslutningstagning og er designet på baggrund af UNDP’s innovationssprincipper, der understreger betydningen af at designe sammen med slutforbrugeren.

At udnytte nye datakilder til at forbedre humanitær nødhjælp og langsigtet udvikling er den anden komponent af det spørgsmål, som blev rejst ved det humanitære topmøde.

I Kosovo testede UNDP og UN Global Pulse, om data analyse kan hjælpe med at forbedre nødhjælp. Vi fandt ud af, at ved at analysere anonyme nødhjælpsopkald, kunne man bedre forudsige, hvornår og hvor fremtidige nødsituationer ville finde sted.

Her er nogle tanker om fremtiden for data i udvikling:

Sikre representative data. Traditionelle mekanismer for dataindsamling har ofte indbyggede bias og er især tilbøjelig til at overse kvinder og piger. Vi er nødt til at samarbejde med nationale statistikkontorer for at udvikle måder at indsamle inkluderende og kontekstrelevant data – f.eks. ved hjælp af etnografiske metoder.  

Planlæg for tilgængelig og forståelig data. Flere og flere regeringer har gjort store dataindsamlinger offentligt tilgængelige for at øge gennemsigtigheden. Men for at forstå de indsamlede data skal man have analyseegenskaber, som kun få har. Data skal derfor tilvejebringes på en mere tilgængelig og forståelig måde for hele samfundet, især for de mest ekskluderede.

Invester i R&D for at forstå brugernes behov. For tiden er størstedelen af brugerundersøgelser baseret på små udsnit af befolkningen, og de er svære at skalere. Data skal støtte folks handlinger og beslutninger.

Naviger politikker. Datainnovation handler om at skabe forandring. Det vil nødvendigvis føre til, at nogle får mere magt, mens andre mister enten materielle goder eller privilegier. ”På trods af bestræbelser på at tilvejebringe innovation og optimisme i udviklingssektoren er det kun få innovationer, der leder til faktiske, bæredygtige systemforandringer,” noterede Overseas Development Institute. Barriererne for at opskalere innovationer er ofte politiske i natur, og bestræbelsen på at navigere disse politikker må være både planlagt og gennemsigtig.  

Innovationsdiskursen inden for humanitært og udviklingsarbejde er under udvikling. De globale netværk, der blev lanceret ved det humanitære topmøde i Istanbul, the Global Alliance for Humanitarian Innovation og the Global Humanitarian Lab, er beviser for dette.

Vores fokus på at støtte lokale innovatører og partnere afspejler det faktum, at vores innovationer ikke kan løse deres problemer. Datainnovationer er nødt til at være tilpasset lokalsamfund, individer og regeringer og give dem værktøjerne til selv at skabe forandring. Det er vores opgave at sikre, at det kommer de mest marganiserede til gode og beskytter folks menneskerettigheder.  

Dette blogindlæg var oprindeligt bragt i Devex.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt