UNDP vil styrke privatsektorens engagement i bæredygtigt landbrug

01-06-2016

UNDP's National Commodity Platform

Den 6.-7. juni danner København ramme om et vigtigt topmøde arrangeret af 3GF (Global Green Growth Forum). Mere end 250 topledere fra virksomheder, finanssektoren, regeringer, byer, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer skal diskutere grønne løsninger på tværs af sektorer og udnytte det momentum, der blev skabt i 2015 med vedtagelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling og COP21 i Paris.

UNDP vil på topmødet præsentere sit Green Commodities Programme (GCP); et initiativ etableret i 2009, der involverer offentlige og private aktører og bidrager til at øge den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed i landbrugssektoren i udviklingslande.

Ofte udgør landbruget fundamentet i udviklingslandes  økonomier og bidrager til både fødevaresikkerhed og fattigdomsbekæmpelse. Men klimaforandringer, vandmangel og rovdrift pålandbrugsjord truer nu landbrugsproduktionen i mange lande og mennesker risikerer at miste deres fremtidige levebrød. Samtidig kan det få store konsekvenser for de virksomheder, der har globale værdikæder, som er forbundet til disse lande. 

GCP er en platform, hvor UNDP med sin store erfaring og brede netværk forsøger at få privatsektor, regeringer, civilsamfundsorganisationer, industrisammenslutninger og bønder til i fællesskab at løse de udfordringer, som klimaforandringerne skaber.

På 3GF topmødet skal privatsektorens engagement styrkes og UNDP lancerer GCP Global Partnership, som skal sikre langvarig bæredygtig udvikling og produktion i landbruget og mindske risikoen forbundet med globale værdikæder ved at sikre adgangen til bæredygtige landbrugsvarer.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt