Afrikas fremtid afhænger af udviklingen i byer

25-05-2016

Monrovia, Liberia. Foto: Christopher Herwig

To tredjedele af den afrikanske befolkning forventes at bo i byer i 2050, og derfor er det afgørende for kontinentets fremtidige vækst og udvikling, hvordan urbaniseringen i Afrika foregår. Det er en af konklusionerne i den nye rapport African Economic Outlook 2016, der blev offentliggjort i dag på den Afrikanske Udviklingsbanks (African Development Bank) årsmøde.

Afrikas seneste økonomiske udvikling

Afrikas økonomiske resultater forblev stabile i 2015 trods global modvind og regionale udsving. Kontinentet havde desuden den hurtigst voksende økonomiske vækst efter Østasien. Ifølge rapportens forsigtige prognose forventes Afrikas gennemsnitlige vækst at være på 3,7% i 2016 og 4,5 % i 2017, forudsat at verdensøkonomien styrkes og råvarepriserne gradvist forbedres.

I 2015 blev kapitalbevægelserne til Afrika anslået til at være 1.379 milliarder kroner (208 milliarder dollars), hvilket er 1,8 % lavere end i 2014 som følge af en nedgang i investeringer. Ikke desto mindre steg udviklingsbistanden med 4 % og endte på 371 milliarder kroner (56 milliarder dollars). Og pengeoverførsler sendt hjem fra udlandet, hvilket stadig er den mest stabile og vigtigste eksterne form for finansiering, endte på 424 milliarder kroner (64 milliarder dollars).

"Afrikanske lande, som omfatter nogle af verdens hurtigst voksende økonomier, har vist en bemærkelsesværdig evne til at klare sig trods global økonomisk modgang. At omsætte denne økonomiske modstandskraft til bedre levevilkår for den afrikanske befolkning kræver en stærk politisk indsats for at fremme en hurtigere og mere inklusiv vækst", sagde Abebe Shimeles, leder af forskningsafdelingen for udvikling i African Development Bank.

Flere og flere flytter til byerne

Kontinentet urbaniseres i et historisk højt tempo. Fra 1995 til 2015 er befolkningen i byer fordoblet, hvilket betyder, at der nu bor omkring 472 millioner mennesker i byer. Denne udvikling er ikke set i andre regioner, og rapporten viser, at den strukturelle transformation har svært ved at følge med.

Ifølge forfatterne til rapporten fører manglende byplanlægning til en omkostningsfuld spredning af byerne. I Accra i Ghana for eksempel fordobledes befolkningstallet fra 1,3 til 2,5 millioner indbyggere mellem 1991 og 2000 svarende til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 7,2%. Men grundet manglende planlægning er antallet af indbyggere per hektar bebygget område faldet fra 132 mennesker til 90.

Urbanisering er en megatrend, der vil ændre det afrikanske samfund fundamentalt. To tredjedele af investeringerne, der skal foretages i udbygningen af byernes infrastruktur indtil 2050 er endnu ikke foretaget. Nye omfattende bypolitikker skal være med til at omdanne de afrikanske byer til vækstmotorer for bæredygtig udvikling for Afrika som helhed.

Politiske reformer er afgørende for succesfuld urbanisering

Hvis rigitge politikker følger med urbaniseringen, kan det resultere i økonomisk udvikling gennem højere produktivitet i landbruget, industrialisering, serviceydelser stimuleret af den voksende middelklasse og tiltrækning af udenlandske investeringer. De rigtige politikker kan også fremme social udvikling gennem mere sikre og inklusive boliger og sociale sikkerhedsnet. Endelig kan de bidrage til et bedre miljø gennem løsninger, der adresserer konsekvenser af klimaforandringer og knaphed på vand og andre naturressourcer, skaber kontrol med luftforurening, udvikler rene omkostningseffektive offentlige transportsystemer, forbedrer affaldsindsamling og øger adgang til energi.

"Afrikas nuværende og omfattende urbane omstilling og fortætningen i byer, åbner nye muligheder for at forbedre den økonomiske og sociale udvikling og samtidig muligheder for at beskytte miljøet på en mere helhedsorienteret måde. Disse muligheder kan udnyttes til at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling – herunder særligt mål 11 om bæredygtige byer og samfund – og målene for Den Afrikanske Unions 2063 dagsorden", sagde Mario Pezzini, leder af OECD’s Development Centre og af OECD’s Development Co-operation Directorate. "Fordelene kan komme både befolkningen i byerne og på landet til gode forudsat, at regeringer anlægger en integreret tilgang", tilføjede han.

Denne tilgang indebærer øgede investeringer i byers infrastruktur, en bedre forbindelse mellem by- og landområder, et bedre match mellem udbud og efterspørgsel på boliger ved blandt andet at afklare ophavsretten til jord, styre byers vækst gennem bedre planlægning og forbedre infrastrukturen både i og mellem byer. Sådanne investeringer skal ledsages af produktiv formel beskæftigelse – især for de unge – og passende offentlige serviceydelser.

Ifølge rapporten kræver det politiske reformer og planlægning, hvis udbyttet af urbaniseringen skal komme Afrika til gode. Nationale urbane strategier skal tilpasses de enkelte byers kontekster og mønstre, og innovative finansieringsinstrumenter skal udvikles. Nuværende bestræbelser på at fremme effektive ledelsessystemer på flere niveauer, herunder decentralisering, kapacitetsopbygning og øget gennemsigtighed på alle statslige niveauer, bør styrkes.

"I oktober 2016 vil det nye fælles afrikanske standpunkt for byudvikling og den internationale New Urban Agenda blive drøftet Quito og åbne muligheden for at inkorporere nye ambitiøse bypolitikker i Afrikas strukturelle transformation", sagde Abdoulaye Mar Dieye, leder af det regionale kontor for Afrika i FN’s Udviklingsprogram UNDP. "Vi er nødt til at investere i opbygningen af ​​økonomiske muligheder, især for kvinder, blandt hvilke 92 % arbejder i den uformelle sektor. Byer har en central rolle i denne proces, men kun hvis regeringerne viser stærk politisk handling."

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt