Syrienkrisen: Nærområde indsatsen viser resultater, men mangler finansiering

12-05-2016

Årsrapporten for The Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) viser med al sin tydelighed, at 3RP har potentialet til at imødekomme regionens råb om hjælp. Årsrapporten skitserer de fremskridt, resultater og udfordringer, som de mere end 200 partnere på tværs af otte overordnede indsatsområder har mødt og opnået. Rapporten giver både et regionalt overblik samt mere detaljerede beskrivelser af indsatserne i hvert af de fem værtslande, der huser syriske flygtninge og er omfattet af 3RP – Tyrkiet, Libanon, Jordan, Irak og Egypten.

UNDP har stået i spidsen for udviklingen af 3RP, som repræsenterer en helt ny og innovativ tilgang til håndtering af kriser som den i Syrien og nærområderne. 3RP integrerer humanitær nødhjælp med mere langsigtet udvikling og fokuserer på opbygning af modstandsdygtighed. Samtidig har det vist sig at være en effektiv platform i forhold til at koordinere og integrere internationale, nationale og lokale indsatser. Erfaringerne fra 3RP vil med fordel kunne overføres til andre kriser.

Årsrapporten for The Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2015 viser dog samtidig, at indsatsen i Syrien og nærområderne er underfinansieret. Der mangler op imod en tredjedel af finansieringen. Stigningen i donationer på 2648 millioner kroner sammenlignet med 2014 har ikke kunne følge med krisens udvikling og de øgede humanitære behov, og derfor er flygtningestrømmen mod Syriens nærområder og Europa stadig akut voksende. Ved udgangen af 2015 var der 4,6 millioner registrerede syriske flygtninge i nærområderne og omkring en halv million i Europa. Donorlandende, herunder Danmark, har bidraget med et samlet beløb på lidt over 28 milliarder kroner, hvilket kun dækker 6 % af 3RP.

Et af problemerne ved den manglende finansiering er, at resurserne er blevet ulige fordelt over regionen og indsatsområderne. Det har efterladt mange mennesker i en uholdbar situation. Det indsatsområde, der blev bedst dækket var behovet for uddannelse med 93%, mens basale behov, som vand og sanitet, sundhed, sikkerhed og fødevaresikkerhed havde en dækningsgrad på 45-60 %. De to dårligst finansierede områder var husly med 27% og muligheden for økonomisk understøttelse med 21%.

Læs den fulde årsrapport her.

Kontaktinformation

Mette Fjalland, UNDP Nordic Office, København, telefon: +45 5183 6228 - email: mette.fjalland@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt