Menneskelig Udvikling – Vejen Frem

27-04-2016

UNDP’s Human Development Report (HDR) 2016 bliver den 25. udgave. Siden begyndelsen har disse årlige rapporter haft stor indflydelse på udviklingsdebatten og bidraget til større forståelsen af menneskers trivsel samt skabt basis for nye politiske tiltag.

Men verden er anderledes i dag end den var i 1990. Vi har opnået imponerende fremskridt bl.a. i form af fattigdomsreduktion og udvidet adgang til uddannelse. Alligevel har fremskridtene være ujævnt fordelt, og der er fortsat mange mennesker, der ikke kan få opfyldt deres helt basale behov. I mellemtiden er nogle af udfordringerne, især klimaforandringer, også blevet mere presserende. Den voksende globalisering og hurtige teknologiske udvikling åbner nye muligheder, men udgør også en risiko for eksklusion. 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling viser, at der er et stort behov for at ændre udviklingsdagsordenen, så ingen bliver ladt i stikken. 

Fra et udviklingsperspektiv er tiden kommet til at fokusere på tre grundlæggende aspekter: at udvide grænserne for udviklingsparadigmet; at genoverveje hvordan menneskelig udvikling bliver målt; og revurdere de politiske handlemuligheder, der knytter de forskellige strategier sammen, og fokusere på institutioner på både  nationalt og globalt niveau. Det er årsagen til, at temaet i denne jubilæumsudgave af HDR er ”Human Development – the Way Ahead”.   

Udvidelse af grænserne for måden vi tænker menneskelig udvikling på

Rapporten for 2016 sigter efter at udvide grænserne for den måde, som vi tænker menneskelig udvikling på, ved at undersøge de konceptuelle forhold, der ikke blev redegjort eksplicit for i de tidligere rapporter. Det gælder uudforskede spørgsmål som balancen mellem individuelle og samfundsmæssige valg; hvordan der prioriteres mellem valgene (valgenes hierarki); og hvordan et valg kan have vidtrækkende konsekvenser for andre i verden (valgenes sammenhæng).

For at udvide grænserne er det også nødvendigt at se på temaer fra de tidligere rapporter, der i lyset af verdens hastige forandringer kræver nærmere undersøgelse. Det gælder især temaer som menneskelig sikkerhed, deltagelse og miljømæssig bæredygtighed, men også temaer som social retfærdighed, tolerance og ikke-vold, mangfoldighed og ligestilling.

Når man vurderer udviklingsresultater, fokuseres der på, hvordan man sikrer, at de dårligst stillede får fuldt udbytte af udviklingsfremskridtene. Det er derfor vigtigt at måle både kvantiteten og kvaliteten af udvikling. Det er for eksempel ikke bæredygtig menneskelig udvikling, hvis børn gennemfører grundskolen uden at kunne læse og skrive ordentligt.

Rapporten for 2016 vil også gennemgå nogle af de eksisterende sammensatte indekser og supplere vurderingen af menneskelig udvikling ved at overveje spørgsmål fra andre undersøgelser, der måler miljømæssig bæredygtighed, menneskelig sikkerhed, deltagelse, m.m. Den vil også undersøge, hvordan mål for menneskelig trivsel og lykke (såsom Gross Happiness Index) kan tilføje nye indsigter i menneskelig udvikling. Målet er at skabe en mere omfattende, koncis og sammenhængende måde at måle menneskelig udvikling på. På politikområdet vil rapporten forsøge at definere en sammenhængende ramme for politisk analyse, forankret i det menneskelige udviklingsområdes metode, der lægger vægt på, hvilke politikker, der er nødvendige, og hvordan de kan implementeres.

Udfordringen er at udnytte vores nye viden og forståelse til at sikre at både rammen og rapporterne motiverer til positive forandringer i menneskers liv, opretholder kontinuiteten med grundlæggende principper og tilgange og forbliver relevant og brugbar for opnåelsen af 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling. Rapporten for 2016 repræsenterer en intellektuel øvelse, som sigter efter at løse denne udfordring.    

UNDP’s Human Development Report 2016 udkommer senere på året og vil blive lanceret i Danmark som tidligere år.

Kontaktinformation

Mette Fjalland, UNDP Nordic Office, København, telefon: +45 5183 6228 - email: mette.fjalland@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt