Paris-aftalen underskrives officielt i morgen, den 22. april

21-04-2016

I december sidste år mødtes verdens stats- og regeringsledere til COP21, hvor de indgik den historiske Paris-aftale om at stoppe klimaforandringerne. Nu har FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon inviteret alle verdens regeringsledere til FN’s hovedkvarter i New York den 22. april til en officiel ceremoni, hvor de første lande vil underskrive Paris-aftalen.

Ceremonien markerer den første dag, hvor aftalen er åben for underskrivning og den falder meget passende oven i ”International Mother Earth Day” eller ’Earth Day’, som den også bliver kaldt.

Generalsekretæren planlægger at bruge ceremonien som anledning til også at engagere ledere fra privatsektoren og civilsamfundet til at presse på for at aftalen kan træde i kraft.

I invitationen lægger Generalsekretæren vægt på, at regeringsledernes deltagelse kan bidrage til en tidlig iværksættelse af Paris-aftalen og ”bidrage til at færdiggøre ​​de operationelle detaljer, som er nødvendige for, at de nye bestemmelser i aftalen kan træde i kraft.”

Om aftalen

I Paris vedtog de 196 parter under FN’s rammekonvention (UNFCCC) en historisk aftale for at bekæmpe klimaforandringer. Aftalen skal føre til handlinger og investeringer rettet mod en bæredygtig fremtid med et lavere udslip af drivhusgasser end det nuværende. Det er den første aftale, som samler alle nationer omkring en fælles dagsorden, der er baseret på et historisk, nuværende og fremtidigt ansvar.

Formålet med aftalen er at holde den globale temperaturstigning i dette århundrede godt under 2°C og helst under 1,5°C i forhold til det førindustrielle niveau. Derudover sigter aftalen også mod at styrke kapaciteten til at håndtere konsekvenserne af klimaforandringer.

For at nå disse ambitiøse mål skal de nødvendige finansielle midler mobiliseres, så også udviklingslandene kan styrke deres indsats ud fra deres nationale planer. 

I Generalsekretærens invitation takkede han stats- og regeringslederne for deres indsats i kampen mod klimaforandringer.

"Vedtagelsen af ​​Paris-aftalen sætter kronen på et bemærkelsesværdigt år med vigtige multilaterale resultater for både mennesker og vores planet", sagde han. "Det giver et solidt fundament for en kulstoffattig og klimaresistent transformation af den globale økonomi. Denne transformation vil hjælpe med at sikre en fremtid, der er mere tryg, sundere og mere gunstig for alle."

Mindst 55 lande, der til sammen repræsenterer 55% af de globale drivhusgasudledninger, skal underskrive aftalen, før den bliver juridisk gældende. 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt