Verdensmålene er her… Hvad nu?

30-03-2016

Af Helen Clark,chef for FN’s Udviklingsprogram UNDP og tidligere statsminister i New Zealand

Vi står over for udfordringen med at skulle implementere verdensmålene for bæredygtig udvikling i en verden karakteriseret af mange forskellige former for kriser. Hvilken betydning har verdensmålene i lande, hvor familier har måtte flygte fra deres hjem for at undslippe konflikter, hvor stigende vandstande truer liv og infrastruktur, og hvor økonomier er ødelagte af følgerne fra epidemier eller terrorisme?

Virkningerne af disse tendenser rammer ikke kun  de direkte berørte lande. De påvirker også nabolande og har vidtrækkende regionale og globale konsekvenser, og skaber udfordringer for mange lande i både nord og syd.

Verdensmålene er indbyrdes forbundne og favner bredt, hvilket tvinger os til at tilpasse tilgangen til dem til mange forskellige kontekster og til at løse de kritiske flaskehalse,  hvis ingen skal blive ladt i stikken.

Fire områder er grundlæggende for at opnå verdensmålene.

1) Stærkt nationalt ejerskab og lederskab: Erfaringerne med at implementere 2015-målene viste, at to af de mest afgørende faktorer for positiv udvikling er 1) stærkt lederskab forpligtet til at nå de globale målsætninger og 2) proaktive og kompetente statslige institutioner på det nationale og lokale plan, der kan  sikre, at den globale dagsorden bliver integreret i de nationale strategier, budgetter og handlingsplaner. Vi er nødt til at arbejde tættere sammen end nogensinde før for at styrke landenes kapacitet, uanset hvilken kontekst de befinder sig i.

2) Aktive koalitioner, engagerede interessenter og vidensudveksling: 2030-dagsordenen bliver nødt til at trække på løsninger og erfaringer på tværs af lande, interessentgrupper og sektorer. Der findes mange nye og forskelligartede resurser og teknologier. UNDP værdsætter sit samarbejde med OECD omkring Global Partnership for Effective Development Cooperation, der har til formål at maksimere effekten af udviklingssamarbejdet.

3) Understøttende resurser: Handlingsplanen for udviklingsfinansiering, der blev vedtaget i 2015 i Addis Ababa, understreger, at finansiering af udvikling kræver langt mere end blot den traditionelle udviklingsbistand. Lande bliver nødt til at udnytte alle former for finansiering – offentlig og privat, national og international, miljø- og udviklingsmæssig. En kritisk udfordring bliver at sikre, at de fattigste og mest sårbare mennesker bliver nået, og at den officielle udviklingsbistand (ODA) anvendes til at katalysere yderligere finansiering. For eksempel hjælper UNDP-OECD’s initiativ med skatteinspektører (Tax Inspectors Without Borders) de lokale embedsmænd i skatteforvaltningerne i udviklingslandene med at få adgang til afgørende ekspertise i skatterevision, der er med til at øge skatteindtægterne.

4) Robust opfølgning og revision: 2030-dagsordenen udfordrer alle lande til at måle fremskridtene. Mekanismer for ansvarlighed og rettidige, differentierede data er blandt de minimumskrav, der skal til for at designe, måle og vurdere fremskridtene mod verdensmålene. UNDP og OECD samarbejder tæt for at støtte databaseret beslutningstagning gennem det nye globale partnerskab for bæredygtig udviklingsdata (Global Partnership for Sustainable Development Data), der tilskynder en åben tilgang til nye og brugbare data.

2030-dagsordenen blev vedtaget af 193 regeringer, men regeringerne kan ikke på egen hånd drive dagsordenen. Det kræver lederskab fra det multilaterale system. UNDP arbejder i FN’s Udviklingsgruppe for at gennemføre en fælles tilgang til implementeringen af verdensmålene. Vi kalder vores tilgang MAPS (Mainstreaming, Acceleration & Policy Support). MAPS-tilgangen vil sikre at landene arbejder mod at:

• integrere dagsordenen i nationale og lokale handlingsplaner (mainstreaming)

• målrette resurser mod at fjerne flaskehalse, der står i vejen for bæredygtige udvikling (acceleration)

• gøre FN’s ekspertise tilgængelig for regeringer på en effektiv og sammenhængende måde (policy support)

Som FN’s bredt funderede udviklingsorganisation med ansvar for at lede koordineringen af ​​alle organisationer i FN’s udviklingssystem, er UNDP godt rustet til at levere sin del. UNDP vil støtte regeringer i arbejdet for at nå verdensmålene, fremme borgernes engagement og brede partnerskaber, der er nødvendige for verdensmålenes succes. Vi vil også støtte evalueringsprocesserne på globalt plan og den vigtige afrapportering på nationalt plan.

Vi ser frem til at fortsætte vores tætte samarbejde med OECD frem mod 2030-dagsordenen; til at styrke analyser, der kan bidrage til at informere politisk beslutningstagning, til at fremme globale partnerskaber, til at bidrage til at katalysere den nødvendige data-revolution og til at fremme innovative finansieringsløsninger til at sikre virkeliggørelsen af dagsordenen. Målet er, at alle mennesker overalt i verden skal trives og samtidig at værne om miljøet for fremtidige generationer.

 

 

 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt