Implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling – hvordan bidrager UNDP?

02-03-2016

Implementeringen af ​​verdensmålene er netop gået i gang. UNDP er allerede begyndt at støtte udviklingslandene med at nå de ambitiøse mål for 2030 og arbejder især med henblik på at:

  • Styrke sammenhængen mellem hvert af målene og indarbejde dem i landenes  udviklingsplaner.
  • Styrke de institutionelle koordineringsmekanismer til at gennemføre målene.
  • Støtte gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen ved hjælp af UNDP’s ekspertise, dokumentation, praksis, analyse og lokale viden og erfaring.
  • Støtte regeringer med at få adgang til vigtige resurser.
  • Støtte monitorering og rapportering, samt erfaringsopsamling fra 2015-målene.

Denne strategi tager udgangspunkt i den såkaldte MAPS-tilgang (Mainstreaming, Accelleration & Policy Support), som er udarbejdet af FN’s Udviklingsgruppe (UNDG). De vigtigste elementer i strategien er mainstreaming, acceleration og politisk støtte. Kort sagt, handler det om at støtte regeringer i at integrere verdensmålene i nationale udviklingsplaner og budgetter; fjerne de barrierer, der måtte stå i vejen for en hurtigere udvikling; og styrke regeringers evne til at imødegå komplekse udfordringer gennem specifikke politiske initiativer.

En række værktøjer er blevet udviklet til at støtte implementeringen af ​​verdensmålene for bæredygtig udvikling. UNDP tilbyder en integreret pakke af services, der bygger på organisationens mangeårige erfaring med udviklingsstøtte og resursemobilisering.

Disse services omfatter en række forskellige områder, såsom fattigdomsbekæmpelse (mål 1), ligestilling (mål 5), rent vand og sanitet (mål 6), anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8), reducering af ulighed (mål 10), sikre livet i havene (mål 14), sikre livet på land (mål 15) og fremme fred, retfærdighed og stærke institutioner (mål 16). Se den fulde oversigt her.

Ud over de mere tematiske områder, har UNDP udviklet en samlet oversigt over UNDP’s støtte til gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der er tilgængelig her.

Kontaktperson

Mette Fjalland, UNDP Nordic Office, København, telefon: +45 5183 6228 - email: mette.fjalland@undp.org

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt