Helen Clarks udtalelse på London Syrien konferencen

04-02-2016

Administrator for UNDP, Helen Clark

4. februar - Den langvarige krise i Syrien udfordrer os alle til at finde de mest effektive måder til at hjælpe de mange millioner mennesker på, som er berørt af konflikten.

Det er blevet mere og mere tydeligt, at der sammen med det store humanitære nødhjælpsarbejde også er brug for flere investeringer, der kan styrke modstandsdygtigheden blandt folk både i Syrien og i de nabolande, som har taget imod mange af flygtningene.

Udviklingsaktører kan hjælpe med job- og indkomstskabelse, uddannelse, sundhed samt helt basale serviceydelser  såsom adgang til drikkevand, sanitet, elektricitet og affaldshåntering. Der bør især være fokus på at imødekomme piger, kvinder og udsatte gruppers behov.

Adgangen til muligheder og ydelser som disse hjælper folk til at leve i værdighed i de områder inden for Syriens grænser, der ikke er direkte indblandet i konflikten, og det hjælper flygtningene og naboværtslandene, hvor mange af flygtningene opholder sig. 

Nødvendigheden af at investere i både nødhjælp og modstandsdygtighed er afspejlet i dette års FN appel. Der er også en stor og tiltrængt anerkendelse af behovet for mere støtte til nabolandene, der har taget imod mere end fire millioner syrere. Øgede investeringer, lempelig finansiering og/eller bistand kan hjælpe nabolandene med at implementere deres nationale handlingsplaner og skabe økonomisk vækst, serviceydelser og infrastruktur, så de kan imødekomme behovene fra den øgede befolkning.

En mere effektiv indsats omkring krisen i Syrien, der imødekommer både humanitære og udviklingsmæssige behov, afhænger på afgørende vis af en øget og vedvarende støtte fra internationale aktører. Jeg opfordrer indtrængende alle tilstedeværende til at gribe muligheden, som dette års FN appel repræsenterer, til at forny og styrke jeres forpligtigelser til, i 2016 og fremover, at hjælpe med at skabe en bedre fremtid for de mange millioner mennesker, der er berørt af krisen i Syrien.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt