De nye verdensmål er din og min fremtid!

25-09-2015

Se hvordan overgangen fra 2015-målene til Verdensmålene for bæredygtig udvikling er foregået

Verdens ledere har vedtaget de nye verdensmål for bæredygtig udvikling – på engelsk the Sustainable Development Goals, på FN topmødet i New York. Målene udgør en fælles vision om at sætte både menneskeheden og planeten på en bæredygtig kurs frem mod 2030. Målene vil danne grundlag for en ny udviklingsdagsorden, der kan sætte verden i stand til at afskaffe ekstrem fattigdom, forbedre folks livsvilkår og beskytte miljøet.

Målene viser vejen til værdighed, lighed, retfærdighed, fælles velstand og velfærd og udsteder samtidig retningslinjer for at beskytte miljøet. Vi er den første generation, der kan sætte en stopper for fattigdom og den sidste, der kan undgå de værste konsekvenser af klimaændringerne.

Baseret på resultaterne af 2015-målene, har vi lært, at sætte målbare, konkrete mål for at opnå resultater inden for udvikling. Millioner af mennesker har forbedret deres levevilkår på grund af den fælles indsats, der er gjort for at nå 2015-målene. Disse mål fungerer også som grundlag for den nye globale udviklingsdagsorden.

2015-målet om at halvere ekstrem fattigdom blev opnået fem år før fristen, adgang til drikkevand er blevet forbedret, slumbeboere har været i stand til at løfte deres levestandard, og vi har opnået lige adgang til grunduddannelse for både drenge og piger. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, vil verden være i stand til at gennemføre flere af 2015-målene vedrørende sundhed.

Over de seneste 20 år er sandsynligheden for at et barn dør, inden det fylder fem år blevet halveret. Globalt er mødre-dødeligheden næsten halveret. Flere mennesker end nogensinde før modtager anti-retroviral behandling for hiv-infektion. Mere end seks millioner dødsfald fra malaria er blevet afværget på grund af den betydelige udvidelse af malaria-behandling og forebyggelse. Enorme fremskridt er blevet gjort. Fremgangen er målbar og viser værdien af ​​en samlende dagsorden som understøttes af nogle specifikke mål. Men på trods af alt, hvad der er opnået, er et liv i fattigdom og uværdighed stadig en realitet for mange.

Derfor vil de 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling fortsætte den ambitiøse vej frem ved at fokusere på helt at afskaffe fattigdom, sult og alvorlige helbredsproblemer, samt forsøge at udjævne ulighed, øge den økonomiske vækst, skabe gode arbejdspladser og ren energi, tackle klimaændringerne og bidrage til fred og retfærdighed.

Vi har et godt grundlag at bygge på, og det vil være i fælles interesse at arbejde sammen for at  nå de nye verdensmål, herunder regeringsledere og andre politiske beslutningstagere, civilsamfundsaktører, privatsektoren og enkelt personer.

Vi skal fokusere på vores fælles problemer og arbejde for at overvinde de mest almindelige og alvorlige problemer, som alle lande står over for. Med de nye, holistiske verdensmål for bæredygtighed, der gælder for alle – både rige og fattige, kan vi gå meget længere for at sætte en stopper for alle former for fattigdom og sikre at ingen bliver efterladt.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt