Syrien-krisen kræver handling og finansiering nu

22-09-2015

Amman og Marseilles: Mangel på penge forhindrer, at humanitær hjælp og udviklingbistand når frem til over 4 millioner flygtninge fra konflikten i Syrien. Samtidigt når hjælpen heller ikke frem til nabolandene, hvor over 20 millioner mennesker er berørte af krisen på grund af flygtningestrømmene.

”Vi beder om en ændring i hvordan det internationale samfund støtter myndigheder i regionen og en ny global aftale om nationers ansvar over for de mest sårbare, og hvordan de mest effektivt opfylder dette ansvar”, udtalte Gustavo Gonzalez, som er leder for UNDP’s Sub-Regional Facility for Development Response til Syrien krisen med hovedsæde i Amman, Jordan.

60 repræsentanter fra lande som er berørte af flygtningekrisen, herunder udviklings-og finansieringspartnere samt praktiske-og tekniske eksperter, mødtes fornyeligt på en konference i Marseilles i Frankrig.

Deltagerne på konferencen diskuterede Syrien krisens langsigtede konsekvenser for udviklingen i den østlige Middelhavsregion.

Der blev også arbejdet på at finde levedygtige løsninger inden for udviklingsbistand og finansering. Målet er at hjælpe flygtningene så tæt på deres hjemland som muligt.

Konferencedeltagerne anerkendte betydningen af 3RP (The Regional Resilience and Refugee Plan), som er et program for samarbejdet mellem fem lande og 200 partnere.

3RP-programmet skal hjælpe flygtningene i form af beskyttelse og humanitær hjælp.  Programmet samler og koordinerer de nationale kriseplaner for modstandsdygtighed og stabilisering i de mest berørte nabolande til Syrien såsom Libanon, Irak, Tyrkiet og Egypten.

Men otte måneder efter lacneringen af 3RP er kun 37 % af pengebehovet blevet opnået. Situationen er den samme for Syriens kriseplan (Syria Response Plan), som også er underfinansieret. Kritiske sektorer, som arbejder med modstandsdygtighed og livnødvendige behov, har indtil videre kun modtaget 6-9 % af den finansiering, der er behov for.

”Det internationale samfund har en moralsk og praktisk pligt til at forsvare dem som lider under disse omstændigheder. Både ved at tilbyde beskyttelse til dem som beder om det ved deres grænse og ved at arbejde ustandseligt for at forbedre de forholde, som har skabt flygtningekrisen i regionen”, sagde Gustavo Gonzalez.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt