Troværdige valg er afgørende for fredsopbygning

15-09-2015

Valg i Tunesien i 2011

New York – Troværdige valg med bred folkelig deltagelse er en vigtig del af UNDP’s demokratiarbejde, og en hovedstrategi i FN’s bestræbelser på at sikre fredelige valg og begrænse  risiko for vold og konflikter i forbindelse med overgang til demokrati.
 
"Uden troværdige valg kan fredsskabende aktiviteter ikke finde sted. Derimod er støtte til valgcyklussen med til at sikre fred og danner grundlag for langsigtet fredelig udvikling," sagde Magdy Martínez-Soliman, Direktør for UNDP’s Kontor for Policy og Programstøtte, i forbindelse med UNDP’s bestyrelsesmøde i New York.
 
Siden 2009 har UNDP leveret mere end 960 rådgivningtjenester til valgadministrationer samt styrket kapaciteten hos ca. 4.000 valginteressenter gennem projektet Global Projekt for Electoral Cycle Support (GPECS). Projektet har også givet finansiel støtte til 18 projekter på landeniveau i Afrika, de arabiske stater og Asien. 
 
Den spanske ambassadør til FN, Luis Martinez Montes, udtalte ved mødet, at "behovet for tilstedeværelsen af det ​​internationale samfund er kun blevet større i de seneste valg. Det er mennesker, der gør demokratiske valg legitime, men det internationale samfund kan hjælpe med at gøre dem troværdig."
 
Den tunesiske ambassadør til FN, Mohamed Khaled Khiari, præsenterede erfaringerne fra præsidentvalget i sit hjemland i 2014, som er et af de bedste eksempler på UNDP’s arbejde i forbindelse med demokratiske valg. 
 
På mødet fremhævede UNDP de bedste metoder til at øge kapaciteten i valg håndtering og til at styrke kvinders inddragelse og deltagelse i valgprocesser gennem bl.a. uddannelse og andre værktøjer. 
 
UNDP’s regionale chef for de arabiske stater, Sima Bahous, sagde: "UNDP yder bistand i forbindelse med gennemførelsen af ​​valgprocesser i cirka 60-70 lande om året gennem sine landekontorer.
 
Projekterne på landeniveau er suppleret af UNDP globale projektindsats via GPECS."
Martínez-Soliman fremhævede UNDP’s koordinerende indsats og understregede det vigtige partnerskab mellem UNDP og andre FN organiationer og kontorer, herunder Department of Political Affairs (DPA), Department of Peacekeeping Operations (DPKO), UN Women og FN’s Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
 
Han tilføjede: "Vi støtter de politiske og fredsbevarende missioner og demonstrerer effektiviteten af ​​at kombinere FN’s udviklings-, freds- og sikkerhedsindsatser. Ved at arbejde tæt sammen med DPA, kombinerer vi operationel kapacitet med  teknisk og politisk støtte bedst muligt.
 
UNDP’s GPECS fase II (2015-2017) tilbyder finansiering til lande, når de har mest brug for det, og tjener som en katalysator for yderligere og større bidrag fra donorerne på landeniveau.
 
Det er en model, der især har været en succes i Tunesien. Anden fase af projektet har til formål at indsamle 254 millioner kroner. Sverige og lande fra den arabiske region har allerede bidraget til projektet. 
 
 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt