Asien har brug for en stærk finansiel sektor for at fastholde væksten

20-07-2015

New York – Asian Development Outlook 2015 rapport “Finansiering af Asiens fremtidige vækst” analyserer tendenser og udfordringer for finansiering i Asien og Stillehavsområdet, hvilket er yderst relevant set i lyset af den igangværende mellemstatslige diskussion om udviklingsfinansiering og post-2015 dagsordenen.
 
Ifølge rapporten vil Asien vokse stabilt med 6,3% i 2015 og 2016 som følge af øget opsving i de store industrielle økonomier og stabile handelsvarepriser. Rapporten konkluderer, at Asien har brug for en robust finansiel sektor for at sikre finansiel stabilitet, der er nødvendig for at fastholde og øge væksten og sikre at den kommer alle til gode. 
 
UNDP og den Asiatiske Udviklingsbank (ADB) afholdte en konference om rapportens hovedkonklusioner, som skulle bidrage til diskussionerne vedrørende konferencen omkring udviklingsfinansiering i Addis Ababa denne måned og FN’s Generalforsamling til september i New York, hvor de nye verdensmål for bæredygtig udvikling forventes at blive vedtaget.
 
Magdy Martínez-Solimán, UNDP’s Direktør for Policy og Programstøtte var ordstyrer på konferencen: ”Denne konference er særdeles aktuel og vigtig. Den kommende konference i Addis Ababa giver donorlande mulighed for at bekræfte deres fortsatte engagement, men post-2015 dagsordenen kan ikke opnås gennem bistand alene. Vi er nødt til at nytænke hvordan vi løser udfordringen med at finansiere udvikling. Og vi skal tænke stort.”
 
”Udviklingsfinansiering kan ikke kun ses ud fra ‘stabile perioder’; dem bliver der færre og færre af. Vi er nødt til at indse, at ’ustabilitet’ er ved at blive hverdag.” sagde Martínez-Solimán. ”Det er især relevant for Asien, en region, som er særligt sårbar overfor ekstreme vejrforhold og klimaforandringer. Men der er mange kilder til risici ud over katastrofer. Omkostningerne ved alt fra konflikter til sygdomsudbrud er høje og fortsat stigende. Derudover står vi stadig overfor tilbagevendende økonomiske kriser.”
 
Martínez-Solimán sagde: “I dag er 2,5 milliarder mennesker, over halvdelen af verdens arbejdsdygtige befolkning, ekskluderet fra offentlige finansielle ydelser. Det er især udtalt i lavindkomstgrupper i udviklingslande, hvor omkring 80% af de fattige ikke har adgang til offentlige finansielle ydelser. Det er nu veldokumenteret, at ved at give hustande med lav indkomst adgang til disse, kan fattigdom og ulighed reduceres. Vi skal sikre adgang til ordentlige finansielle serviceydelser og distributionskanaler og styrke forbrugerindflydelse. En styrkelse af de finansielle systemer er en vigtig del af finansieringen af post-2015 dagsordenen.”
 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt