Den tredje Internationale Konference for finansiering af udvikling - 13.-16. juli: Addis Ababa, Ethiopien

10-07-2015

Foto: UNDP

Den tredje Internationale Konference for finansiering af udvikling finder sted i Addis Ababa, Etiopien fra den 13. til 16. juli 2015. Til konferencen vil højtstående politiske repræsentanter vedtage en international aftale vedrørende finansieringen af post-2015 dagsordenen om bæredygtig udvikling.

UNDP mener, at konferencen er en vigtig mulighed for det internationale samfund at vedtage et finansieringsgrundlag, som er mindst lige så modigt og ambitiøst som de nye verdensmål for bæredygtig udvikling. Et stærkt internationalt partnerskab er altafgørende for, at den nye udviklingsdagsorden bliver en succes.

Vi forventer at opnå tre konkrete resultater af konferencen;
1. Et sammenhængende og holistisk finansieringsgrundlag for bæredygtig udvikling.
2. Konkrete målsætninger, særligt på vigtige områder som infrastruktur, landbrug, sociale behov og små- og mellemstore virksomheder.
3. En dybdegående opfølgning på konferencen for at sikre, at intet land bliver ladt i stikken.

UNDP har mange års erfaring i arbejdet med udviklingsfinansiering (FfD). UNDP’s arbejde med FfD strækker sig fra at støtte lande i at få adgang til- og udvikle miljømæssig finansiering, til at arbejde med donorer og modtagere af støtte i at udveksle viden og gøre udviklingssamarbejdet mere effektivt, til at forske i og give politisk rådgivning om bæredygtighed af gæld, til at maksimere potentialet i privat finansiering.

Vi er fortalere for, at lande skal have adgang til de ressourcer de har behov for, for at realisere den nye udviklingsdagsorden og forbedre livet for deres befolkning. Alle kilder til finansiering; offentlige og private, nationale og internationale, spiller en afgørende rolle.

Vi mener, at en investering i vores planets bæredygtighed og standsning af klimaforandringerne er en investering – ikke en omkostning – som kan skabe store økonomiske, sociale og miljømæssige afkast både nu og på længere sigt. I Addis Ababa har vi en historisk mulighed for at danne grundlaget for, at de nye verdensmål for bæredygtig udvikling bliver en succes.

Ud over konferencen i Addis Ababa, hvor der vil være fællesmøder og rundbordsdiskussioner med deltagere fra det internationale civilsamfund og privatsektoren, afholder UNDP desuden mere end 200 sideløbende arrangementer med fokus på initiativer og udfordringer ved finansiering af udvikling. Læs mere her.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt