UNDP’s nye chef for kriseberedskab besøger København

30-06-2015

Photo: Izumi Nakamitsu (yderst til venstre) i paneldiskussion med OCHA, UNHCR, ECHO, Verdenbanken og UM.

Izumi Nakamitsu, FN’s Assisterende Generalsekretær og Direktør for UNDP’s nye kontor for krisereredskab – Crisis Response Unit/CRU, besøgte København den 22-23. juni 2015 for at deltage i et seminar arrangeret af Udenrigsministeriet om behovet for at styrke sammenhængen mellem humanitære-og udviklingsindsatser i forbindelse med konflikter.* På seminaret deltog bl.a også Stephen O’Brien, FN’s nye Emergency Relief Coordinator, samt Alexander Aleinikoff, Deputy High Commissioner for Refugees.

Izumi Nakamitsu holdt også flere bilaterale møder med udenrigsministeret herunder med Direktør for Udviklingspolitik, Martin Bille Hermann, hvor bl.a. UNDP’s nyligt fokuserede indsats i tidlig genopretning blev drøftet og UNDP’s aktive rolle i det internationale samarbejde, og forberedelserne til det kommende World Humanitarian Summit (WHS) til maj 2016.

Ikke siden anden verdenskrig har verden stået overfor en større humanitærkrise. 60 millioner mennesker er fordrevet fra deres hjem og på flugt fra krig og elendighed. Halvdelen af disse af børn, og det gennemsnitlige antal år på flugt er 17 år! De humanitære organisationer er hårdt pressede for at imødekomme de enorme og stigende behov, og der er behov for nytænkning og for et tættere samarbejde mellem humanitære-og udviklingsaktører for at sikre hurtig genopretning og derigennem undgå langvarige flygtninge situationer og afhængighed af nødhjælp.

På seminaret sagde Nakamitsu, at World Humanitarian Summit (WHS) næste år vil blive en vigtig milepæl, som hænger tæt sammen med hele forhandlingen om udviklingsfinansiering og de nye verdensmål for bæredygtig udvikling. UNDP vil arbejde for et paradigme skifte, der indebærer, at den stringente opdeling mellem humanitær- og udviklingsstøtte bliver gjort mere fleksibel. Der skal sættes større fokus på de grundlæggende årsager til konflikter, på forebyggelse, på reducering af sårbarheder og på opbygning af modstandsdygtige samfund, så vi begrænser, og på sigt reducerer, behovet for nødhjælp og sikre bæredygtige udviklingsresultater.

CRU’s arbejde
Som del af en større organisationsstrukturreform i UNDP blev CRU oprettet i oktober 2014. Omstruktureringen skal bidrage til en bedre integrering af kriseforebyggelse i UNDP’s arbejde samt en all-of-UNDP tilgang til UNDP’s katastrofe- og kriseindsatser.

CRU opererer med et lille fleksibelt team på 20 mand i New York og Geneve som kan trække på resten af organisationens kompetencer alt efter behov. CRU varetager rådgivende, koordinerende og operationelle funktioner på globalt og nationalt plan, og har fokus på pludseligt opståede kriser samt komplekse langvarige kriser. UNDP tilbyder fire specifikke støttepakker til tidlig genopretning;
1) Genopbygning af lokal infrastruktur og fjernelse af murbrokker and andet byggeaffald fra sammenstyrtede bygninger mv.
2) Midlertidig jobskabelse/cash-for-work programmer, (gen)opstartshjælp til småvirksomheder og erhvervsdrivende
3) Reetablering eller styrkelse af lokale myndigheders kernefunktioner og kerneydelser
4) Støtte til udarbejdelse af nationale genopretningsplaner og koordination

CRU repræsenterer UNDP i flere koordinerende fora herunder IASC og Global Cluster for Early Recovery, der skal sikre, at alle relevante aktører arbejder tæt og effektivt sammen. 

*Seminar on Coherence in Conflict: Bridging Humanitarian and Development Streams Together, Udenrigministeriet, 22. juni 2015.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt