I permanent Beta: Seks typer innovation for udvikling i 2015 og fremover

20-05-2015

2015 er et særdeles vigtigt år for udvikling. Tidsfristen for 2015-målene er ved at udløbe, og verdenssamfundet skal  blive enige om en række nye mål, der vil gøre verden til et grønnere, mere sikkert og retfærdigt sted. De nye mål skal vedtages på FN’s Generalforsamling til september. Som forhandlingerne om de nye udviklingsmål skrider frem, bliver det mere og mere tydeligt, at der er behov for investeringer i innovation, hvis vi skal kunne gennemføre målene.

Men hvad betyder innovation når vi snakker udvikling?

Først og fremmest betyder det, at vi skal omfavne kompleksiteten. Der findes ikke én pakkeløsning, der kan løse alle verdens udviklingsproblemer. Mange problemer er indbyrdes relaterede, såsom de mange konsekvenser af klimaforandringer, og innovation er udtryk for at gennembrud kun er muligt igennem partnerskaber. Disse er blandt de Ni Innovations Principper, som UNDP tilsluttede sig sidste år sammen med syv FN organisationer og syv fonde og donorer. Samme år lancerede UNDP den såkaldte Innovation Facility (IF) med støtte fra Danmark. Årsrapporten for denne er netop udgivet.

I forbindelse med et-årsdagen for IF, er seks områder blevet identificeret, som UNDP vil forsøge at innovere i 2015 og fremover:

1. Hvad er problemet? Sociale udfordringer, også i de vestlige lande, bliver mere og mere komplekse. Et eksempel på dette er de omskiftelige råvarepriser i landbrugssektoren, som påvirker fødevaresikkerheden. UNDP samarbejder med FN’s Global Pulse og andre partnere om stor dataanalyse for at hjælpe udviklingsaktører og verdens regeringer med at få så detaljeret et overblik som muligt og forstå hvilke problemer, vi står overfor. Vi benytter os også af etnografiske metoder, der hjælper os med bedre at forstå de forskellige perspektiver folk har på eksisterende udviklingsudfordringer. For eksempel analyserer vi mønstre i personlige historier – mikronarrativer – i Georgien, i samarbejde med Cognitive Edge for at undersøge de underliggende årsager til eksisterende udfordringer og for at identificere mulige løsninger.

2. De bedste idéer kommer fra uforudsete kanter: Vi opfordrer vores eksperter til at finde løsningsmodeller og idéer udenfor UNDP. Det kan foreksempel være positive afvigelser, hvor mennesker fandt en praktisk løsning på udfordringerne i deres samfund. Vi arrangerer desuden Åbne Innovations Udfordringer, for at få de bedste hoveder til at arbejde sammen om at finde løsninger på de problemer, der står i vejen for udvikling. Her inviteres nystartede virksomheder, NGO’er og andre partnere til at foreslå konkrete løsninger på et problem eller nye muligheder, såsom vores seneste udfordring omkring hvordan man kan bruge teknologi til at mobilisere civilsamfundets engagement. Vi etablerer rum, som giver os mulighed for at designe løsningsmodeller i samarbejde  med dem, der er ramt af problemer. Foreksempel arbejdes der i et Socialt Innovations Laboratorium i Egypten på at finde en løsning på de utallige anmeldelser af sexchikane og vold. Vi støtter også unge entreprenører i Amenien i at opstarte virksomheder, der tager socialt ansvar.

3. Test, mål, forbedre: I stedet for at fokusere på ét løsningsforslag ad gangen, tester vi flere forskellige på én gang, og ser hvad der virker bedst. Hvordan kan vi foreksempel ’puffe’ folk i den rigtige retning, så de træffer valg, der er bedre for deres helbred? I Moldova samarbejder vi med Enheden for Indsigt i Adfærd, for at løse  problemet omkring opfølgende tuberkulosemedicin, hvor vi tester forskellige indgreb i randomiserede kontrolforsøg.

4. Hvem vil bruge din idé? Hver eneste gang vi investerer i et initiativ, er vi nødt til at besvare dette spørgsmål. En forretningsplan hjælper med at identificere aktører, der i sidste ende kan føre idéen ud i livet. Det kan være en regering, privatsektoren eller NGO-partnere. Sidste år undersøgte vores team, hvad udviklingssamarbejde kan lære af evolution; hvordan kan vi skabe et fleksibelt og tilpasningsdygtigt miljø i organisationer, der ofte er baseret på strenge mandater, etablerede planer og en uvilje mod at tage chancer?

5. Kan vi skabe fælles værdi? Massive offentlige investeringer vil være nødvendige for at nå post-2015 målene. Tilsvarende skal der ske et paradigmeskifte i den private sektors rolle i udvikling. Gennem lokale partnerskaber kan vi undersøge mulighederne for fælles værdi. I Kina har UNDP i samarbejde med Baidu, som er en af landets største internetudbydere, oprettet et ”Data Innovations Laboratorie”. Laboratoriet identificerer værdifulde datasæt og benytter stor dataanlyse til at støtte Kinas udviklingsmål. Det første samarbejde adresserer problemet med elektronisk affald, som er helt oppe på 3,5 millioner tons om året. I samarbejde med Baidu, har UNDP udviklet en mobilapplikation kaldet ”Baidu Recycle”, som forbinder forbrugere af elektronik med certificerede firmaer, der sikkert skiller sig af med og genbruger elektronisk affald. I  løbet af få måneder var der allerede 100.000 brugere af app’en. Version 2.0 af app’en er under udvikling.

6. Glem fiasko – lær! Innovation indebærer risici. Nogle idéer vil ikke bære frugt. Men ved at afskrive dem som fiaskoer, hæmmer man åben diskussion om hvad der ikke virkede og hvorfor. Det er en hindring for den læringsproces, som er nødvendig for at få success. Vi fokuserer på at lære ved at teste vores idéer, hvilket i sidste ende forbedrer vores resultater.

I en verden i konstant forandring, vil vi aldrig løbe tør for udfordringer og der vil være et konstant behov for at lære og tilpasse os. Sidste år testede vi nye koncepter gennem 49 initiativer på tværs af 54 lande. Vi opfordrer dig til at sende os din feedback på vores Årsrapport og deltage i debatten på Twitter via #inno4dev. Vi forbliver i permanent Beta.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt