Verdenskonference om risikominimering af naturkatastrofer: Behov for større fokus på risikominimering for at opnå holdbare udviklingsresultater

31-03-2015

UNDP er i dialog med partnere og medlemsstater omkring udviklingen af en handlingsplan for begrænsning af katastroferisici, som skal efterfølge den eksisterende Hyogo-handlingsplanen (HFA). Den nye dagsorden blev lanceret på Den tredje verdenskonference for risikominimering af naturkatastrofer (WCDRR) afholdt fra 14. til 18. marts i Sendai, Japan.

UNDP bidrager med teknisk vejledning og trækker i den forbindelse på en omfattende erfaring fra organisationens landestøtte til opfyldning af HFA målene.  UNDP er fortaler for en handlingsplan, der er ambitiøs, målrettet og afspejler de enkelte landes behov.

UNDP arbejde for risikominimering af naturkatastrofer og genopretning

Gennem de sidste 20 år har katastrofer været skyld i 1,3 millioner menneskers død, berørt over 4 milliarder mennesker og kostet den globale økonomi mindst 2 milliarder US dollar. Bestræbelserne på at opnå 2015-målene er blevet begrænset af katastrofer, der har forhindret adgang til skoler og hospitaler, og har ødelagt eksistensgrundlag. Det står klart, at vi ikke kan opnå holdbare udviklingsresultater så længe fremskridt gang på gang bliver slået drastisk tilbage af katastrofer.

Siden 2005 har UNDP givet mindst 1,7 milliarder US dollar i støtte til nationale og lokale bestræbelser for at nå målene i Hyogo-handlingsplanen. Katastrofeforebyggelse og genopretning er centrale elementer i UNDP’s nye Strategiske Plan for 2014-2017, og organisationens portefølje på området er steget fra 150 millioner til 200 millioner US dollars årligt.

Kontakt UNDP - carl.mercer@undp.org - for mere information om UNDPs arbejde for risikominimering af naturkatastrofer, og om vores støtte til udvikling af en ny handlingsplan for katastrofeforebyggelse.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt