Styrkelse af tidlig katastrofevarsling i Caribien

31-03-2015


I samarbejde med små udviklingsøstater (SIDS) i Caribien er UNDP og samarbejdspartnere ved at gennemføre tiltag, der skal sikre, at varslinger om potentielle og truende katastrofer kan udsendes hurtigt, pålideligt og effektivt.

Caribien, som består af mange lavtliggende kystområder er  særligt sårbare over for sådanne trusler. Ud over den årlige orkansæson er oversvømmelser i forbindelse med regnskyl og stormfloder almindeligt, mens jordskælv og undersøiske jordskred er reelle trusler. Aktive undersøiske vulkaner, såsom ’Kick-em Jenny’ ud for Grenada og Grenadinernes kyst, udgør også en risiko for tsunamier.

Trods disse alvorlige trusler er reaktionskapaciteten ofte langsom i mange isolerede samfund. Kommunikation, især mellem nationale katastrofe-beredskabsmyndigheder og lokalsamfund, er ofte ikke god nok, og det er svært at nå ud til alle.

For at løse udfordringerne har medlemmer af lokalsamfund og embedsmænd fra Dominica, Grenada, St. Vincent og Grenadinerne samarbejdet med UNDP, EU Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) og andre internationale partnere for at implementere tidlig-varslingssystemer (EWS ) i disse lande. ’Community Alert Project’ (CAP) arbejder for, at der bruges flere varslingssystemer på samme tid  for derved at nå ud til så stor en del af befolkningen som muligt, og så hurtigt som muligt. Blandt metoderne for at alarmere lokalsamfundene er masse e-mails, smartphone apps, afbrydelse af radio- og tv-programmer og sirenevarslingssystemer.

Da hastigheden hvormed oplysningerne kommer frem er et spørgsmål om liv eller død i katastrofesituationer, sigter CAP mod både at øge og fremskynde strømmen af oplysninger fra officielle alarmeringsmyndigheder til udsatte befolkningsgrupper.

Udkast til protokoller for tidlig-varslingssystemer og aftaler blev udarbejdet på politisk plan for hvert land, der indledte processen med at skabe en juridiske ramme og struktur for driften af de tidlige-varslingssystemer. Derefter blev landerepræsentanter, heriblandt medlemmer af Røde Kors og beredskabstjenesterne, undervist i brug og vedligeholdelse af selve systemerne.

For at sikre, at de lokalsamfund, som er mest afhængige af varslingssystemet, var tilstrækkeligt oplyste, blev en oplysningskampagne sat i gang for at skabe opmærksomhed i de tre lande. Over 40.000 mennesker har nydt godt af dette.

Som supplement til systemet og for at kvalitetssikre har landene testet systemet sammen med  lokalsamfundene og myndighederne. I Dominica blev en simulationsøvelse afholdt for at teste den offentlige alarmmekanisme i tilfælde af en tsunami. Det hjalp kontoret for katastrofehåndtering med at vurdere effektiviteten af dets tsunami kommunikationsprotokoller og lokalsamfundenes reaktion.

"Vi var virkelig imponeret over den måde, hvorpå I kom fra skolerne til mødestedet", sagde Alison Brome, direktør for Caribiens Tsunami Informationscenter (CTIC), til deltagerne. "Det er lige præcis det, vi vil have I skal gøre. Tsunamier kan bevæge sig meget hurtigt, og man er nødt til altid at være på vagt."

Offentligheden sætter stor pris på det forbedrede system, og i Dominica har skolerne udtrykt interesse for at udvikle deres egne supplerende beredskabsplaner. Samarbejdet mellem lokalsamfund og nationale katastrofemyndigheder er blevet genetableret, og en række virksomheder har besluttet at integrere katastrofeberedskab i deres aktiviteter.

Mens de tidlige varslingssystemer heldigvis ikke er blevet afprøvet i forbindelse med en virkelig katastrofe, fortsætter UNDP med at samarbejde med myndigheder og lokalsamfund i hele regionen for at sikre, at tidlig varsling og beredskabskapacitet i landene forbedres. Dette er del  af en fornyet fokus på tidlig varsling i Caribien, som blev indledt med ’Regional Risk Reduction Initiative (R3I) og videreført med initiativet ’Enhancing Resilience to Reduce Vulnerability in the Caribbean’.

I forbindelse med den tredje FN-verdenskonference om katastrofeforebyggelse, i Sendai, Japan, i marts reflekterer UNDP over et årti med støtte til at hjælpe lande med at nå målene i Hyogo-handlingsplanen. Læs om flere case studier som dette, og få oplysninger om UNDP’s støtte til HFA2 på vores event side: UNDP.org/WCDRR

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt