FN’s strategi for indsatsen mod Ebola i Guinea, Liberia og Sierra Leone

25-03-2015


Mens antallet af nye Ebola tilfælde i de tre hårdest ramte lande, Guinea, Liberia og Sierra Leone, er faldende, vil de samfundsøkonomiske konsekvenser kunne mærkes længe efter at sygdommen er bekæmpet. UNDP har stået i spidsen for FN’s indsats og arbejdet tæt sammen med Den Afrikanske Udviklingsbank, EU og Verdensbanken for at designe og lancere en omfattende genopretningsplan.

I 2014 faldt den økonomiske vækst fra 4,5 til 1,6% i Guinea, fra 5,0 til -1,8 % i Liberia og fra 11,4 til 7,4 % i Sierra Leone, budgetunderskuddene i de tre lande steg med 500 millioner US dollars, fattigdomsraterne er steget, tusindvis af arbejdspladser er gået tabt, og købekraften er faldet. Kvinder er særligt berørte pga mangel på sundhedsfaciliteter og uddannede fødselshjælpere.

UNDP står fortsat i spidsen for at bekæmpe sygdommen og for at stabilisere lokalsamfundene i retning mod langsigtet bæredygtig udvikling. UNDP’s arbejde fokuserer fremadrettet på følgende fire hovedområder, hvor der allerede er opnået betydelige resultater.

Økonomiske muligheder og job
UNDP støtter jobskabelse på tre niveauer; ved at udbetale løn til sundhedsarbejdere, gennem støtte til virksomheder og ved at støtte regeringerne forbedre rammebetingelserne for den private sektor. I alle tre lande, har UNDP sikret løn til 97% af de registrerede Ebola-sundhedsarbejdere.

Genopretning af sundhedssektoren
For at støtte genopretning af sundhedssektoren samarbejder UNDP med de nationale partnere i de tre lande om en række initiativer, herunder anvendelse af miljøvenlige steriliseringsudstyr. Gennem Den Globale Fond har UNDP også sikret behandling af mennesker ramt af AIDS, tuberkulose og malaria.

Robust regeringsførelse for genopretning, fred og stabilitet
UNDP støtter ligeledes de lokale regeringer i bl.a. budgetforvaltning og logistik, og i større inddragelse af borgere i lokale beslutningsprocesser. I Guineas mest berørte områder samarbejder UNICEF, UNFPA og UNDP med regeringen og med landsbysrepræsentanter, lokale arbejdere, unge, religiøse ledere og lærere for i fællesskab at løfte opgaven med at identificere nye smittetilfælde og nye børn, der er blevet forældreløse, samt for at fremme fred og dialog.

Risikostyring for fremtidige udbrud
Sidst men ikke mindst arbejder UNDP for at øge antallet af finansieringskilder, og skabe en global overvågningsplatform til overvågning af eventuelle nye udbrud, for derigennem at mindske sårbarheden og for at opbygge modstandskraft overfor fremtidige udbrud. I Sierra Leone har UNDP inddraget medierne for at øge det offentlige informationsniveau og opmærksomheden omkring sygdommen.

For mere information:
Trygve Ølfarnes
Deputy Director
trygve.olfarnes@undp.org
+47 94156028

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt