Kom med til præsentationen af HDR 2014 i FN Byen 20. august

13 aug 2014

FN’s Udviklingsprogram UNDP og det danske Udenrigsministerium inviterer til præsentation af dette års Human Development Rapport ved Udenrigsministeriets Direktør for Udviklingspolitik Martin Bille Hermann, og FN’s Assisterende Generalsekretær/UNDP Bureau Direktør Jens Wandel.     

Mens vi kan glæde os over, at fattigdommen i verden er halveret siden 1990, fremhæver årets Human Development Report, at 2,2 milliarder mennesker forsat lever i eller tæt på fattigdomsgrænsen. Skal vi fattigdommen til livs og samtidig sikre holdbare udviklingsfremskridt på lang sigt, er det nødvendigt at reducere menneskelig sårbarhed og opbygge mere modstandsdygtige samfund.

Rapporten udfolder begrebet sårbarhed og analyserer de væsentligste årsager til sårbarhed. Med afsæt i denne analyse fremlægger rapporten en række konkrete anbefalinger til politiske tiltag, der vil kunne reducere forskellige typer af sårbarheder, og opbygge samfund, der bedre kan modstå natur- og menneskeskabte kriser.

Forhandlingerne om den næste globale udviklingsdagsorden er i fuld gang, og begreber som menneskelig sårbarhed og modstandsdygtighed er centrale for enhver diskussion om bæredygtig udvikling. Dette års Human Development Report er et vigtigt bidrag til debatten. Kom og hør med når rapporten præsenteres i Danmark den 20. august 2014 kl. 15-16:30 i FN Byen.   

Tilmelding via http://HDR2014.eventbrite.com

Arrangementet vil foregå på engelsk

PROGRAM

15:00   Ankomst og registrering

15:15   Velkomst v/ Camilla Brückner, Direktør, UNDP’s Nordiske Repræsentationskontor

15:20   Tale v/ Martin Bille Hermann, Direktør for Udviklingspolitik, Udenrigsministeriet  

15:40   Præsentation af rapporten v/ Jens Wandel, FN’s Assisterende Generalsekretær / UNDP Bureau Direktør

16:10   Spørgsmål fra salen

16:25   Afsluttende bemærkninger v/ Camilla Brückner

 

For yderligere oplysninger:
Mette Fjalland, UNDP’s nordiske kontor, mette.fjalland@undp.org, Tlf. 5183-622

Pressekontakt
København:

Mette Fjalland, FN’s Udviklingsprogram UNDP
mette.fjalland@undp.org
+45 51 83 62 28

New York:

Anna Ortubia, UNDP Headquarters
anna.ortubia@undp.org
+1 212 906 5964

Læs rapporten

Læs rapporten eller et sammendrag med alle nøgleinformationer

Gå til rapportens hjemmeside
Sammendrag af rapporten
  • Sammendrag af Human Development Report 2014 Dansk
Mere information

hjemmesiden for UNDP's Human Development Reports kan du læse tidligere rapporter foruden regionale og nationale Human Development Reports. Du kan også læse mere om, hvordan rapporterne bliver til og det datamateriale, der ligger til grund for dem, og du kan blive klogere på de indekser, der årligt præsenteres som del af den globale rapport.

Gå til hjemmesiden for UNDP's HDR